Stora vinster när 15 kommuner upphandlar gemensamt

Marie Johansson, upphandlare, Karlstads kommun. Foto: Fredrik Kron/Voister

Karlstad har ihop med andra kommuner gjort en gemensam upphandling av läkemedelsautomater. Marie Johansson, upphandlare på Karlstads kommun, beskriver ett arbete med stora samordningsvinster och ställer sig väldigt positiv till fler upphandlingssamarbeten på andra områden i framtiden.

– Vi på Karlstads kommun var administrativt ansvariga för en gemensam upphandling av läkemedelsautomater som vi gjorde tillsammans med 14 andra Värmlandskommuner samt Uddevalla, säger Marie Johansson, upphandlare, Karlstads kommun.

– Läkemedelsautomater hjälper brukare genom att förse honom eller henne med medicin vid de tidpunkter som medicinen ska tas. Det gör att dessa brukare och kunder kan vara mer självständiga.

Var kom idéen om en gemensam upphandling från?

– Några av kommunerna som var modellkommuner i SKR:s kompetenscenter för välfärdsteknik hade identifierat att just läkemedelsautomater var ett område där det skulle gå att göra en gemensam upphandling.

Vad har varit de stora utmaningarna med att göra en upphandling tillsammans med 14 andra kommuner?

– En utmaning är att kartlägga allas behov. Ser de likadana ut? Kan vi ens göra en gemensam upphandling? Det är det första vi måste grotta i. Det går sällan att besvara med ja eller nej, utan kräver ett ganska omfattande arbete som bland annat involverar att ta reda på vilka krav man har och vilka mål som finns för upphandlingen.

Och de största vinsterna?

– Vinsten är att man är fler kommuner som samarbetar. Verksamheterna som är en viktig del i upphandlingsprocessen får tillsammans prata om kravställning och diskutera med andra professioner. Det är en jättestor vinst. Dessutom sparar vi tid. 15 separata upphandlingar kokas istället ned till en, och det är färre personer som lägger ned tid på det, medan fler får nytta utav det.

Tror du liknande gemensamma upphandlingar skulle kunna göras för andra verksamheter?

– Absolut. Generellt sett ser jag extremt positivt på en gemensam upphandling. Det finns utmaningar med det, men vinsterna är stora. Framförallt har vi ju efter pandemin sett att det går jättebra att samarbeta digitalt. Vi har förstås samarbetat med andra kommuner tidigare, men då med dem som ligger geografiskt närmare. Nu har vi istället lärt oss att samarbeta med kommuner som liknar oss på andra sätt, och som har liknande arbetssätt som vi, men utan att den geografiska placeringen varit avgörande.

Har det blivit extra aktuellt att göra gemensam sak med andra kommuner, givet ett ansträngt ekonomiskt läge?

– Jag har inte märkt att samarbetet skulle ha tagit fart av just det skälet. Men för varje inköp man gör kan det ju vara väl värt att fundera på om det finns samordningseffekter. Ibland kan de vara av ekonomisk art, ibland av kompetensmässig art. Att ställa sig frågan och fundera på det kan man absolut göra.

12 oktober 2023Uppdaterad 16 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng