Stiga satsar på egen e-handel, AI och molnet

Bordtennismatch

Foto: Adobe stock

Den så kallade butiksdöden har lett till att Stiga Sports breddat sin exponering och satsar på en egen e-handelsplattform. Framåt kommer även generativ AI att effektivisera bolaget, samtidigt som man ökar sitt säkerhetsarbete och fortsätter resan mot molnet.

Historiskt har Stiga Sports till stor del varit ett B2B-företag, men när allt fler butiker stänger ned, stora kedjor ändrar sina strategier och köpbeteenden hos slutkonsumenter förändras fick även Stiga utöka sin försäljning direkt mot slutkund.

– Det som händer nu på marknaden är att fler och fler aktörer möts på mitten. Många företag börjar ta fram egna produkter till försäljning, medan vi å andra sidan ökar vår försäljning direkt till slutkonsument, säger Andreas Lif, CIO på Stiga Sports. 

Detta har inneburit att Stiga breddat sin exponering. Bolaget syns i fler försäljningskanaler och marknadsplatser än tidigare, och man lanserade häromåret en ny e-handelsplattform.

– Ett sådant här skifte driver såklart på it-arbetet. Nya e-handelssajten var en stor satsning och där kan vi numera kommunicera direkt med slutkunder runt om i Europa. Vi säljer nu även på flera stora europeiska marknadsplatser, och vi kan se att försäljningen stiger sakta men säkert.

Generativ AI för översättning och nya insikter

Andreas Lif tror även att AI kommer att göra nytta för Stiga framöver, men än så länge är företaget i en fas där man fullt ut försöker greppa tekniken.

– Vi försöker förstå hur AI kan hjälpa oss, vilka olika typer av verktyg som kan ge affärsnytta och så vidare. Just nu laborerar vi lite med generativ AI.

När det gäller just generativ AI ser Stiga Sports ett antal potentiella verksamhetsnyttor framför sig. En lågt hängande frukt kan vara kvalitativ översättning på diverse marknadsplatser och bolagets e-handelssajt, menar Andreas Lif.

– Generativ AI gör grovjobbet i översättningen, sedan kan vi granska materialet och eventuellt göra några små justeringar. Denna typ av verktyg gör det lättare för säljare att hantera sortiment och försäljning på flera olika språk.

Andreas Lif anser även att en generativ AI med tillgång till Stigas olika typer av data skulle vara intressant. Genom att kombinera AI och bolagets BI-plattform skulle medarbetare på ett smidigare sätt kunna ta del av nya insikter.

– Vi skulle exempelvis kunna fråga en ChatGPT-liknande bot om vilka produkter som inte säljer i Danmark, vilka storsäljare vi har i Italien, och så vidare. Detta går att se redan i dag men då får man leta runt lite. Det skulle vara enklare om man bara behövde fråga en chattbot.

Kampen mot bedragare

Ett annat område som Stiga arbetar allt mer med är cybersäkerhet. Här samverkar lek- och sportvarumärket mycket med partners för att hålla sig ajour med utvecklingen.

– Vi ser ett ökat antal DDoS-attacker mot våra domäner som måste hanteras. Därtill har det under flera års tid skett bedrägeriförsök mot våra kunder. I de försöken utger sig bedragarna för att vara Stiga, och de vill då etablera kontakt för att i ett senare skede komma över pengar. Detta har blivit en del av vardagen för oss och något vi måste hantera löpande.

Hur kommer Stiga Sports att se annorlunda ut om ett år?

– Vi går mer och mer mot molnet. Vi använder allt fler molntjänster och har en stor del av driften i molnet i dag. Som exempel har vi nyligen bytt affärssystem till Microsoft Finance and Operations. Den här resan kommer att fortsätta framåt.

– Jag tror också att vi kommer använda fler paketerade AI-lösningar. Leverantörer kommer att ha tillgängliggjort fler sådana tjänster så att de blir lättare för verksamheter att använda, avslutar Andreas Lif. 

2 november 2023Uppdaterad 2 november 2023Reporter Fredrik Adolfssonit-arenan

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng