SSR tar fram Sveriges första fackliga AI-handbok

Ssr Ai Handbok

AI-handboken och Heike Erkers, förbundsordförande för SSR. Foto: SSR

Akademikerförbundet SSR har som första fackförbund i Sverige tagit fram en handbok i AI. Genom handboken ska medlemmar kunna driva frågor om digitalisering och AI ur ett fackligt perspektiv. 

– Svenska modellen bygger på att vi förhandlar om organisationsförändringar och att parterna är med och påverkar. När det handlar om digitala processer verkar detta helt bortglömt, och därför behövs denna handbok. Vi ska ta oss in i processerna och vi ska ställa rätt frågor. Bara så kommer denna utveckling leda åt rätt håll, säger Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR. 

Enligt Akademikerförbundet SSR kommer AI och automatisering att förändra arbetets innehåll i grunden för en stor del av förbundets medlemmar. Därför anser fackförbundet att man behöver påverka utvecklingen i rätt riktning, och forma framtidens arbetsmarknad och välfärdssektor.

"Din kollega har blivit en algoritm"

Här ser man AI-handboken, som heter Din kollega har blivit en algoritm, som ett första steg på vägen. 

I ett pressmeddelande skriver fackförbundet SSR:

“Det är viktigt att professionen deltar när algoritmer och automatiserade processer utformas för att frågor ska ställas och relevant data ska användas. Något som bara är möjligt om de som faktiskt jobbar i välfärden involveras – vilket dessvärre inte är fallet idag."

– Fackföreningsrörelsen har alltid bejakat teknisk utveckling. Om vi ska göra det fortsättningsvis krävs en seriös ambition att reglera algoritmer och automatisering inom offentlig förvaltning. Just nu spelar vi, med frånvaron av politisk styrning, ett riskabelt spel med tilliten gentemot våra samhällsinstitutioner, säger Simon Vinge, chefsekonom Akademikerförbundet SSR. 

Utöver involvering av fackliga parter kräver SSR statlig reglering och full insyn i alla offentliga algoritmer. Alla beslut som tas av stat, kommun och region ska vara möjliga att förstå och följa. 

9 oktober 2023Uppdaterad 9 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng