Så kan generativ AI bidra med 309 miljarder till Sveriges BNP

Generativ Ai Sverige

Foto: Adobe stock

Generativ AI kan tillföra upp till 309 miljarder kronor till Sveriges BNP till 2040. Sverige kan bli ett av de länder där tekniken får snabbast genomslag, enligt en ny rapport från McKinsey. 

– Vi ser redan nu hur företag runtom i världen använder generativ AI för att skaffa sig konkurrensfördelar. Sverige kan bli ett av de länder där tekniken får snabbast genomslag. Vi är ett digitalt moget land med en befolkning som till stor del jobbar med precis den sortens komplexa arbetsuppgifter som tekniken är bra på att automatisera, säger Gardar Björnsson Rova, partner på McKinsey och Nordenchef för McKinseys AI-avdelning QuantumBlack.

Generativ AI kan medföra en stor produktivitetsökning i näringslivet. Mckinsey beräknar att tekniken kan möjliggöra en ökad produktivitet till ett värde av 4,4 biljoner amerikanska dollar per år. I Sveriges fall kan generativ AI tillföra mellan 189 och 309 miljarder kronor till BNP till 2040.

I rapporten beskriver McKinsey att tekniken kan automatisera många vanliga arbetsuppgifter, exempelvis kring beslutsfattande, samarbete och kreativt arbete. 

Produktivitetslyft i Sverige

Man bedömer att Sverige kan få ett stort produktivitetslyft inom några av våra fem största yrkeskategorier: Hälsa och sjukvård, affärsverksamhet/jurister, kontorssupport, utbildning och arbetskraftsutveckling samt yrkesverksamma inom STEM (science, technology, engineering och mathematics).

När det gäller ekonomisk potential toppar följande affärsfunktioner listan:

  • Marknadsföring & försäljning (52 till 83 miljarder kronor fram till 2045)
  • Mjukvaruutveckling (40 till 83 miljarder kronor fram till 2045)
  • Kundservice (23 till 32 miljarder kronor fram till 2045).

– Generativ AI kan bidra till att automatiseringen i samhället sker tio år tidigare än förväntat. Tekniken innebär en jättemöjlighet för näringslivet och kan bli ett av de viktigaste verktygen för att komma till rätta med flera samhällsutmaningar, såsom en åldrande befolkning och omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Gardar Björnsson Rova.

17 oktober 2023Uppdaterad 19 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssongenerativ AI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng