Regeringen och SKR eniga om digital överföring av läkarintyg

Anna Tenje Minister

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet, Adobe stock

Regeringen och SKR har beslutat att läkarintyg ska kunna överföras digitalt från regioner till Försäkringskassan. För att möjliggöra detta avsätter regeringen totalt 48 miljoner kronor fördelat över en treårsperiod. 

I Tidöavtalet beslutade regeringspartierna och Sverigedemokraterna att förändra den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården. I våras fick E-hälsomyndigheten regeringsuppdraget att genomföra en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering i hälso- och sjukvården kan utvecklas, organiseras och tas om hand. 

Fram tills att en långsiktig lösning är på plats har regeringen beslutat att satsa 48 miljoner kronor på underhåll och utveckling av de redan befintliga systemen. Detta för att möjliggöra digital överföring av läkarintyg från regionerna till Försäkringskassan.  För Försäkringskassans del ska också fler system utvecklas. 

– Att fortsätta utveckla en gemensam digital överföring av intyg ökar säkerheten, minskar den administrativa bördan, underlättar vårdpersonalens arbete och gör det enklare för invånarna i sina kontakter med vården och Försäkringskassan. För att utveckla den digitala infrastrukturen i vården krävs en nära samverkan mellan regionerna och staten, säger Rachel De Basso, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Den 31 maj 2024 slutredovisar E-hälsomyndigheten sitt regeringsuppdrag. 

– Arbetet med nästa generations digitala infrastruktur pågår och redan till slutet av maj 2024 tar regeringen emot E-hälsomyndighetens förstudie som kommer ligga till grund för en modern och patientfokuserad intygshantering i regional, kommunal och privat hälso- och sjukvård, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

3 oktober 2023Uppdaterad 4 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonvård

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng