PTS: Sverige når två av tre bredbandsmål 2025

Bredband Sverige

Foto: Adobe stock

Två av tre delmål för bredbandsutbyggnaden 2025 kommer sannolikt att nås. Det bedömer Post- och telestyrelsen i sin senaste uppföljning. Delmålet att 99,9 procent ska ha bredband som klarar 100 Mbit/s 2025 kommer förmodligen inte att klaras av.  

Regeringen har tre bredbandsmål till 2025, som PTS nu har analyserat möjligheterna till att nå. Ett av målen är att 98 procent ska ha tillgång till bredband med 1 Gbit/s, vilket ser ut att kunna nås. Detta kommer möjliggöras genom att hushåll och företag som ännu inte är anslutna kommer att få bredband med hjälp av statligt stöd. 

PTS tror även att delmålet att alla ska ha minst 30 Mbit/s år 2025, kommer att klaras av. 

Dock blir det svårare att nå målet att 99,9 procent ska ha bredband som klarar 100 Mbit/s, enligt PTS bedömning. En osäkerhet här är hur många som kan få bredband via satellit med sådana hastigheter. 

Klarar inte av mobilmål 

Regeringens mobiltäckningsmål för 2023 kommer inte heller att nås fullt ut, enligt PTS. Här bedömer myndigheten att 95 procent av de ytor som användare normalt befinner sig på kommer att ha en mobiltäckning som ger mobila tjänster av god kvalitet år 2023. 

För att snabba på utvecklingen blir statliga insatser viktiga framåt, menar PTS generaldirektör Dan Sjöblom.

– Vi har nu nått en nivå på utbyggnad där statliga insatser som bredbandsstöd och täckningskrav för mobilnät kommer att vara avgörande för fortsatt utbyggnad av säkra och tillgängliga tjänster för alla i Sverige.

9 oktober 2023Uppdaterad 9 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonPTS

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng