Produktteam och smartare butiker på Stadium

Björn Örtenberg, Stadium; En Löparbana Med Idrottare; Moln, Automation, It Arenan NY

Björn Örtenberg, Stadium.

Stadium är mitt uppe i både automatiseringsprocesser och molnförflyttningsfrågor. Samtidigt pågår digitaliseringen av bolagets butiker för fullt, vilket bland annat innefattar tjänsteenheter och användarkonton i Microsoft-plattformen för dess medarbetare. 

– En av våra viktigaste satsningar just nu är vår förflyttning till en mer automatiserad it-miljö. Vi försöker förenkla och automatisera många av våra gamla manuella processer och flöden, säger Björn Örtenberg, moln- och plattformsingenjör på Stadium.

För att göra den här typen av omfattande flytt behöver man enligt Björn Örtenberg framförallt förstå de nuvarande flödena, och varför nuvarande arbetssätt ser ut som de gör.

– Vad är det vi vill förenkla eller förbättra? Hur vill vi att vårt nya API ska se ut? Vilka verktyg finns var, och vilka möjligheter ser vi? Den typen av frågor måste vi besvara längs med vägen.

Mer moln = mer ansvar

Stadium har en uttalad ”moln först”-strategi. Trots det menar Björn Örtenberg att det inte är helt säkert att precis all data och alla tjänster måste eller bör flyttas dit. En del lösningar kan fungera bättre antingen i det egna datacentret eller som SaaS-tjänst.

– Det beror på hur det ser ut med support och stöd. Om vi ska lägga något i molnet landar mer ansvar på oss själva, och det är inte säkert att vi har vare sig tid eller kunskap för det. Det är lätt att man köper in produkter utan att ha en förvaltare i åtanke. Det får man inte glömma bort, säger han.

Produktteam och online-köp

Sedan ett antal år tillbaka arbetar Stadium i vad man kallar för produktteam, där tech-, app- och plattformskompetens blandas med kompetens från andra avdelningar, i olika initiativ.

Syftet med dessa beständiga produktteam är att fler delar av bolaget ska få ett bättre grepp om vad som pågår, och att it inte enbart ska bli en beställarorganisation.

– Dels lär vi känna våra verksamheter bättre och får bättre kunskap om deras behov, dels slipper de få nyheter av oss av typen att ”om två år kommer en ny plattform”. Vi får ett bättre samarbete, och resultaten blir bättre.

Ett sådant initiativ som drivits i sann produktteam-anda handlar om att erbjuda möjligheten för kunder att handla en vara online på stadium.se, och sedan begära att få hämta ut den i butik.

Denna möjlighet öppnades först upp för några få butiker för att Björn Örtenberg och hans kollegor skulle få ett hum om hur populärt alternativet skulle vara.

– När vi testade var det inte mer avancerat än att en av mina kollegor på tech fick ett mejl om att någon klickat på knappen, och han sedan fick slå en signal till butiken och be dem lägga undan varan. Det var först när vi märkte hur mycket det användes som vi började titta på hur vi kunde automatisera flödet och istället skicka notiser till sina butiksdatorer.

Närmare koppling till butiker

Att just titta närmare på de digitala förutsättningarna i den fysiska kärnverksamheten – Stadiums alla butiker – är en annat område som ligger högt upp på Björn Örtenbergs lista.

Det är lätt att man köper in produkter utan att ha en förvaltare i åtanke. Det får man inte glömma bort.

Framöver handlar det om att införa personliga konton på Microsoft-plattformen, även för dem som arbetar i butik.

– Fram till idag har våra medarbetare inte haft ett sådant konto, och därmed ingen personlig mejl eller möjlighet till att kommunicera via Teams eller liknande. Det är något vi kommer att vilja ändra på. Vi rör oss mot att mobilen blir ett oumbärligt arbetsverktyg och då måste alla våra medarbetare ha tillgång till de här tjänsterna.

Vad skulle du säga till någon som tyckte att detta var överflödigt och en extra, onödig kostnad?

– Att vi vill förbättra oss genom att digitalisera verksamheten och skapa ett mer attraktivt varumärke. Då måste vi kunna erbjuda en bra, digital arbetsmiljö. Även våra kollegor i butik kan snabbt komma att behöva få tag i rätt intern information. Det kan handla om något så enkelt som stora beställningar av fotbollströjor till juniorlag, exempelvis. Ju oftare den typen av beställningar görs digitalt, desto större blir skälet att också vår butikspersonal snabbt ska kunna få tillgång till dessa dokument via våra digitala system, i sina tjänsteenheter.

27 oktober 2023Uppdaterad 3 november 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng