Power BI ska ge Kalmar kommun bättre beslutsunderlag

Christoffer Carlsson Schött; Kalmar Slott; Ai, Power Bi, It Arenan; Kommun

Christoffer Carlsson Schött och Kalmar slott. Foto: Kalmar kommun, Adobe Stock

Kalmar kommun jobbar systematiskt med digitaliseringsledare som bryggor mellan verksamhet och it. Fokus för Christoffer Carlsson Schött är just nu ett kommunövergripande projekt med målsättning att ge snabbare återkoppling på åtgärder som svarar mot delmål i Agenda 2030.

Christoffer Carlsson Schött har en bakgrund som lärare i Kalmar kommun. Att han har sett vad som fungerar och inte från verksamhetssidan, ser han som en fördel i sitt nuvarande jobb som digitaliseringsledare.

– Mycket i mitt arbete handlar om att förstå vad våra verksamheter egentligen vill göra. Vad de säger är kanske inte alltid vad de behöver, och då är det en fördel att själv ha jobbat i en verksamhet. På så sätt kan jag vara en brygga mellan de som är otroligt duktiga på it och databashantering, och de som jobbar i verksamheterna idag.

Christoffer Carlsson Schött stöttar, via innovationsenheten i Kalmar kommun, de mindre förvaltningarna och bolagen och för in ett digitaliseringsperspektiv där. Det rör sig om områdena Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunbolagen Växtplats i Kalmar (VIKAB) och Destination Kalmar.

 Bland annat tittar vi på hur vi ska hantera digitala verktyg och AI i biblioteksverksamheten, och har börjat glänta på AI för schemahantering ihop med socialförvaltningen. Där är min roll att lyfta in frågorna till cheferna, och svara på deras utmaningar.

När det gäller turism ser Christoffer Carlsson Schött många möjligheter att nyttja digitala verktyg för att göra Kalmar till en attraktiv plats att besöka.

 Näringslivet har en hel del bra produkter som det finns ett intresse för oss att lyfta fram. Det skulle till exempel kunna handla om guidning av Kalmar slott med hjälp av AI. Just nu är det mycket tankar, men det kommer nog att hända en del inom det närmsta halvåret med tanke på hur snabbt utvecklingen går.

Fokus på att synliggöra data

En utmaning för Kalmar kommun är att det idag är lång väntetid på rapporter om nuläget i kommunen, trots att dessa många gånger baseras på egna data. Därför tittar man nu på hur man ska kunna samla data från system såsom elevregister, föreningsregister, aktivitetsregister för barn och unga, och fastighetsdata, och visualisera dessa i Power BI.

– Detta gör vi för att få fram ett nuläge till delmålen i Agenda 2030, och för att få snabbare återkoppling på våra åtgärder. Idag är det inte säkert att data motsvarar verkligheten när den väl visualiseras, då vi väntar länge på färdiga rapporter av den data som vi exempelvis lämnar till SCB eller Kungliga biblioteket. 

Målsättningen är att Kalmar kommun ihop med leverantörer ska vara färdiga med ramverket till årsskiftet och då kunna börja lägga in data.

– Det finns ett oerhört stort intresse för detta. Alla pratar idag om Agenda 2030 och digitalisering men vi behöver något som gifter ihop de två perspektiven på ett bra sätt. När vi väl får det att landa in ser jag stora utvecklingsnyttor, så jag lägger just nu mycket tid på att samla in perspektiv från förvaltningar och bolag.

Om du får drömma framåt, vad hoppas du se i kommunen då?

– Att vi gör mer av all information vi sitter på, inom lagens riktlinjer såklart. Men att vi kan gå ifrån de stuprör vi ofta har, där förvaltningarna jobbar med sitt, till att vi jobbar mer tillsammans. Det gäller både mellan regionen och kommunerna, och inom vår kommun. Denna rörelse har vi tekniskt sätt börjat möjliggöra, och den känns inte så svåråtkomlig längre.

17 oktober 2023Uppdaterad 19 oktober 2023Reporter Therese BengtnerDataanalysFoto Foto: Kalmar kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng