Nya förslag om en statlig e-legitimation

Ett Idkort I 3D; Eleg, Regeringen

Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet har nu lämnat in ett delbetänkande till regeringen med förslag om hur en statlig e-legitimation kan utformas.

– I dagens digitaliserade samhälle blir det svårare och svårare att klara sig utan en e-legitimation, det är i princip nödvändigt för att kunna använda flera viktiga digitala tjänster och samhällsfunktioner. Det är naturligt att staten ansvarar för och säkerställer medborgares digitala identitet, på samma sätt som vid passutgivning. Nu ser jag fram emot att ta del av utredningens förslag som kommer att beredas vidare i Regeringskansliet innan regeringen tar slutgiltig ställning, säger civilminister Erik Slottner, i ett pressmeddelande.

Regeringen har i sin budgetproposition för 2024 har 40 miljoner avsatts för Sverige skyndsamt ska kunna anmäla en e-legitimation på högsta tillitsnivå, enligt det särskilda förfarandet som är reglerat i EU:s förordning om elektronisk identifiering.

Uppdraget i den nuvarande utredningen har varit att bland annat ta fram förslag som ska stärka samhällets säkerhet och robusthet, underlätta att fler ska få tillgång till e-legitimation, och motverka bedrägerier.

I utredningen ingår bland annat förslag om att:

  • Myndigheten för digital förvaltning (Digg) utfärdar en e-legitimation och antingen Polismyndigheten eller Skatteverket utför grundidentifieringen. Utredningen har förordat Polismyndigheten;
  • Den statliga e-legitimationen ska tillhandahållas efter ansökan till den som, vid personlig inställelse hos en identitetskontrollerande myndighet, har styrkt sin identitet och som antingen fyllt eller under kalenderåret fyller nio år. Sökanden ska ha svenskt personnummer eller ha tilldelats ett samordningsnummer för personer med styrkt identitet;
  • Den statliga e-legitimationen ska tillhandahållas på ett kontaktlöst aktivt kort men bör så snart som möjligt tillhandahållas på ett statligt utfärdat identitetskort;
  • Det ska ställas lagkrav på offentliga aktörer att för sina digitala tjänster tillåta identifiering med de e-legitimationer som utfärdas av leverantörer som är godkända enligt det föreslagna auktorisationssystemet för elektronisk identifiering och för digital post. Utöver statliga myndigheter, kommuner och regioner omfattas även sådana företag som yrkesmässigt bedriver verksamhet, vilken till någon del är offentligt finansierad, inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg;
  • Den lagreglering som är nödvändig med anledning av införandet av en statlig e-legitimation ska samlas i en ny lag, benämnd lagen om elektronisk identifiering. Författningsförslagen ska träda i kraft den 1 mars 2026.

16 oktober 2023Uppdaterad 16 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng