Ny rapport: Många vd:ar åsidosätter cybersäkerheten

Chef Ser Bekymrad Ut Vid Mötesbord; Säkerhet, Accenture

96 procent av vd:arna i en ny rapport från Accenture tror att cybersäkerhet är avgörande för organisationens tillväxt. Samtidigt har samma chefer många andra uppfattningar som går stick i stäv med denna föreställning.

Trots att alltså 96 procent av 1 000 tillfrågade vd:ar i globala organisationer tror att cybersäkerhet är avgörande för organisationens tillväxt, är det bara 4 av 10 som inkluderar cybersäkerhet i sina affärsstrategier. Det rapporterar VD-tidningen och hänvisar till en ny rapport från konsultföretaget Accenture.

Tillfälligt ingripande

Fler än hälften, 54 procent, är av uppfattningen att kostnaden för att förhindra cyberattacker i organisationen är högre än kostnaden det kan innebära att drabbas av en cyberattack. Och 44 procent tänker sig att cybersäkerhet kräver ett tillfälligt ingripande snarare än löpande uppmärksamhet.

En annan diskrepans i de tillfrågade beslutsfattarnas svar är att 9 av 10 anser att cybersäkerhet hjälper dem att bygga förtroende bland sina kunder, samtidigt som blott 15 procent av organisationerna har styrelsemöten som tillägnas just cybersäkerhet.

Minimerar onödiga utgifter

De vd:ar som däremot anammat cybersäkerhet som en självklar del i sin organisations arbete, kunde uppvisa verksamheter med i snitt 16 procent högre omsättning än de som inte arbetade aktivt med säkerhetsfrågan. Dessutom visar rapporten att dessa verksamheter har drygt 20 procent bättre chans att hitta och minimera onödiga utgifter.

24 oktober 2023Uppdaterad 24 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng