IVA: Kompetensbrist hotar vår digitalisering och gröna omställning

Grön Omställning

Foto: Adobe stock

Hela 52 procent av chefer på forskningsintensiva företag tycker att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt FOU-kompetens (forskning och utveckling). Extra svårt är det inom digitalisering och grön omställning, enligt en årlig barometer från IVA. 

– Sverige behöver fler ingenjörer, utan rätt kompetens och ett starkt forsknings- och innovationssystem hämmas tillväxten. Detta kan göra att företagen tvingas flytta sin forskning och utveckling utomlands. En viktig pusselbit är att vi intensifierar satsningar för att väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga, säger Tuula Teeri, vd för IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. 

Majoriteten av forsknings- och teknikchefer anser att tillgång på kompetens är den viktigaste faktorn. 52 procent anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta FoU-personal, en siffra som är ännu högre – 60 procent – bland de 25 storföretag med flest forsknings- och utvecklingsanställda. 

Stabilt innovationsklimat 

Vad gäller Sveriges innovationsklimat har bilden från FoU-cheferna knappt förändrats under de senaste fem åren. Runt 60 procent anser att Sverige har “bra förhållanden för att bedriva forskning och utveckling". 10 procent svarar “mycket bra” medan 25 procent svarar “varken bra eller dåliga”. 

Cheferna lyfter speciellt fram att Sverige har “ett stabilit juridiskt system”, “patentskydd” och “ett öppet demokratiskt samhällsklimat”. Därtill uppskattar man att vi har bra levnadsförhållanden och ett välutvecklat samarbete mellan företag, akademi och näringsliv. I år tar även fler än tidigare upp att det finns kostnadsfördelar med att bedriva utveckling i Sverige. 

– När det gäller svensk forsknings- och innovationspolitik så ser jag det som väldigt positivt att regeringen utökar satsningen på ingenjörsutbildningarna. Men samtidigt är det oroande att de aviserar neddragningar som gäller finansieringen av forskning och innovation, som särskilt berör Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, säger Tuula Teeri.

FoU-chefers förslag för ett bättre forsknings- och utvecklingsklimat i Sverige:

  • Stärk forskning i samverkan mellan företag och akademi.
  • Satsa på ingenjörsutbildningarna och fokusera på inriktningar med kompetensbrist.
  • Öka satsningarna på matematik och naturvetenskap i grund- och gymnasieskolan.
  • Skapa incitament för att öka andelen som forskar vidare efter grundutbildning.
  • Förenkla och snabba på processen för att anställa utländska experter.
  • Mer långsiktiga spelregler och en tydlig forsknings- och utvecklingsstrategi från politiken.

16 oktober 2023Uppdaterad 16 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonforskning

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng