Ett samarbete med HPE

IoT – smarta vägen till hållbara och energieffektiva kontor

Foto: Adobe stock

IoT kan minska din verksamhets kostnader, utveckla kontorsupplevelsen och bidra till hållbarhetsmål. HPE Arubas expertis inom edge, IoT och nätverk gör att bolaget kan leverera en enhetlig infrastruktur på området, vilket ska minska komplexiteten.

Under Aruba Atmosphere pratade Jon Howell, Smart Spaces & IoT Lead EMEA på HPE Aruba Networking, om möjligheterna med internet of things och hållbarhet. 

Enligt siffror från Statista förväntas det 2025 finnas över 30 miljarder uppkopplade IoT-enheter i världen, vilket kan jämföras med 2021:s siffra på drygt 13 miljarder. Exempel på IoT-anslutningar är smarta hem-enheter, uppkopplade bilar och smart industriutrustning. Samtidigt kommer det sammanlagda antalet icke-IoT-uppkopplade enheter – exempelvis mobiler, surfplattor och datorer – att vara ungefär 10 miljarder 2025.

– Alla dessa IoT-enheter kan i hög grad förändra hur företag arbetar. En innovation som kan ge betydande fördelar är utvecklingen av smarta byggnader. Genom att koppla upp dina kontorsbyggnader kan det bli lättare att uppfylla dina hållbarhetsmål, förbättra kontorsupplevelsen för dina anställda och samtidigt spara pengar, säger Jon Howell.

Utveckla arbetsupplevelsen

Att koppla upp ditt kontor kan markant underlätta arbetsdagarna för dina medarbetare, enligt John Howell. Exempelvis kan IoT möjliggöra kontaktlös incheckning och göra det lättare att hitta till nästa möte. En annan fördel för företaget i stort är möjligheten att kunna se personal- och kundflöden från och till kontoret.

– Genom att analysera hur mycket folk det är i lokalerna och vid vilka tider kan du ta datadrivna beslut angående exempelvis säkerhet, infrastruktur och parkeringsplatser. Kanske det kan behövas utökade utrymmen på vissa delar av kontoret, medan andra delar kan minskas ned.

Enligt Jon Howell finns dock en viktig förutsättning för att lyckas här. Det är att stödja dessa IoT-enheter genom en enhetlig infrastruktur som förenar hanteringen av trådbundna-, trådlösa- och WAN-nätverk över campus, filialer, distansarbetare och datacentermiljöer.

– På så sätt kan du effektivisera och förenkla din it-verksamhet genom en enhetlig, molnbaserad WLAN, LAN och SD-WAN-drift. IoT-processer kan effektiviseras och genom handlingsbara insikter kan du och ditt team identifiera och åtgärda problem om de uppstår. Vi på HPE Aruba Networking kan leverera en enhetlig infrastruktur som gör det lätt att göra rätt.

Kostnadsfördelar

Det kan även finnas en ekonomisk vinning med att implementera IoT. Efter pandemin har vi som bekant börjat arbeta på ett annorlunda sätt, vilket bland annat har lett till att 20 procent av de anställda inte har återgått till kontoret i den utsträckning som deras arbetsgivare önskar.

Samtidigt planerar 74 procent av arbetsgivare att flytta över vissa anställda till permanent distansarbete. I och med det nya sättet att arbeta har i snitt 30 procent av alla kontorsytor blivit överflödiga.

Företag och organisationer betalar onödigt höga kontorskostnader. Det handlar om alltifrån hyra och it-kostnader till städning, uppvärmning och elektricitet.

– Detta resulterar i att företag och organisationer betalar onödigt höga kontorskostnader, vilket kan handla om alltifrån hyra och it-kostnader till städning, uppvärmning och elektricitet. Här kan IoT-sensorer kartlägga energiutnyttjandet och värmen i dina lokaler, och exempelvis anpassa temperaturen i mötesrum baserat på ditt aktuella behov.

Att integrera data från äldre, utdaterade enheter kan dock ta lång tid. För att maximera nyttan av ett IoT-ekosystem förespråkar Jon Howell därför att företag arbetar enligt en öppen standard.

– Med en öppen standard-approach kan du välja det bästa av det bästa. Det ger en högre flexibilitet och utökar möjligheterna att anpassa din strategi efter budget, befintlig infrastruktur och så vidare. Öppen standard-lösningar är inte begränsade till en enda applikation eller plats. Vi på HPE Aruba arbetar enligt öppen standard och fungerar med alla andra leverantörer och applikationer.

Nå hållbarhetsmålen

40 procent av det globala koldioxidavtrycket kommer från fastighetssektorn. Som en följd av detta har det blivit relativt populärt att implementera IoT av hållbarhetsskäl. Enligt en ny rapport från HPE Aruba Networking svarar 51 procent av organisationer att de börjat med IoT-tekniker för att bli mer klimatsmarta.

En siffra som kan komma att öka framöver. Genom EU:s Green Deal – som ska minska utsläppen med 55 procent till 2030 – måste nu alla företag dra sitt strå till stacken.

– Genom att använda Enoceans batterilösa sensorer i kombination med en miljö-dashboard kan du spåra din energieffektivitet på ditt kontor. Detta kan generera upp till 20 procent mindre uppvärmningsenergi och 33 procent mindre elektrisk energi.

– Enligt WEF:s IoT Guidelines for Sustainability kan IoT-sensorer göra att samhället uppnår energibesparingar på över 1 300 miljoner MWh fram till 2030.

Anamma edge

Och här kommer edge-teknologin in. Traditionellt sett har företagsnätverk anslutit anställda till deras data, applikationer och tjänster. Nu måste nätverken hantera och dra nytta av den ökade volymen, hastigheten och variationen av data och trafik som kommer från IoT.

– Istället för att överföra all data från miljarder IoT-enheter och applikationer till ett centralt datacenter eller moln, kan man med edge öka affärsnyttan genom att agera på datan i realtid. Samtidigt bibehålls en säker anslutning till molnet. Företag som vill ligga i framkant och kunna omvandla sin data till handlingsbara och hållbara insikter måste överväga att arbeta vid edge, och här kan vi på HPE Aruba Networking hjälpa dig att komma igång.

Sist men inte minst menar Jon Howell att det finns en tydlig fördel med att använda ett redan befintligt Aruba-nätverk om du implementerar IoT-teknik.

– Att dra nytta av det befintliga Aruba-nätverket eliminerar behovet av en tredjeparts gateway-infrastruktur vilket minskar komplexiteten, sparar energi samt minskar onödig kabeldragning och hantering.

– I en tid med ökade klimatkrav där nya hållbarhetsregleringar står för dörren, kan HPE Aruba Networkings lösningar inom nätverk, IoT och edge hjälpa dig att nå dina klimatmål, samtidigt som du förbättrar kontorsupplevelsen och sänker dina utgifter.

25 oktober 2023Uppdaterad 6 november 2023Reporter Fredrik Adolfssonnative

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng