IoT, digitala tvillingar och molnet gör Jönköping smartare

Per Wikström

Per Wikström, digitaliseringschef i Jönköpings kommun. Foto: Jönköpings kommun, Mostphotos

Juridiska utmaningar ledde till att Jönköpings kommun pausade sitt införande av Office 365 i drygt tre år, men nu är arbetet igång igen. Därtill försöker kommunen öka medborgarnyttan genom digitala tvillingar och projektet IoT Jönköpings län, som man driver tillsammans med andra kommuner och bolag.

Våren 2020 pausade Jönköpings kommun arbetet med att införa Office 365. Detta gjorde kommunen på grund av juridiska utmaningar i förhållande till GDPR och tredjelandsöverföringar.

 Det har absolut varit en konstig situation länge. Det har varit en stor efterfrågan på moderna verktyg för dokumenthantering och samarbete, där många inom kommunen vill använda sig av molntjänster, men samtidigt vill vi inte göra fel. Vi måste hålla oss till lagar och förordningar, säger Jönköpings kommuns digitaliseringschef Per Wikström.

I våras tog man dock upp arbetet igen, då man ansåg att förutsättningarna för att flytta till 365-miljön har blivit bättre. En flytt som pågår just nu.

 Vi känner oss nu tillräckligt trygga med förändringarna på området, och att situationen håller på att lösas. Med Office 365 ser vi bland annat möjligheter till bättre kommunikation, samarbete och dokumenthantering.

”Skapa den smarta staden”

Jönköpings kommun driver även en IoT-satsning tillsammans med kommunala bolag, övriga kommuner i länet, och Region Jönköpings län. Projektet går under namnet IoT Jönköpings län och några av de sektorer som berörs är vård och omsorg, skola, miljö, stadsplanering, säkerhet och transport.

Tanken är att alla som delar i projektet ska komma igång, testa och skala upp IoT-lösningar som skapar nytta för medborgarna.

Vi ska bli Sveriges smartaste och mest tillgängliga län.

 Genom projektet vill vi skapa förutsättningar för den smarta staden, som kan hantera alltifrån trafikflöden till rörelsemönster och fastighetsskötsel. Vi menar att IoT både kan skapa trygghet och öka vår energieffektivisering. Vi tror på att samverka över organisationsgränserna och målet är att vi genom projektet ska bli Sveriges smartaste och mest tillgängliga län.

Digital tvilling av Rosenlundsbadet

Kopplat till IoT kommer även digitala tvillingar in i bilden. Med hjälp av digitala tvillingar vill kommunen kunna simulera olika delar i samhället, och med strömmande data kunna ge en exakt bild av hur nuläget ser ut.

 IoT är en förutsättning för att kunna skapa dessa tvillingar. Ett exempel som kommunens fastighetsavdelning driver är hur ett nytt Rosenlundsbad kan förvaltas med en mer digital fastighetsförvaltning, där vi istället för att bara ha statiska ritningar skulle kunna ha digitala ritningar. Därigenom kan vi få en bild av exakt hur badplatsen ser ut i realtid, hur många lysrör som är trasiga, vilken temperatur det är i vattnet, och så vidare.

Ett annat område där Jönköpings kommun skapat förutsättningar för digitalisering är inom automatisering.

 Inom kommunen finns tusentals processer som kräver manuella åtgärder av kommunens personal. Genom att automatisera processer med hjälp av e-tjänster och en automatiseringsplattform kan personalen användas för kvalitetshöjande arbete istället för repetitiv administration. Mer tid för att möta kommuninvånaren helt enkelt.

 Vi ser att Microsoft 365, automatisering, IoT och digital fastighetsförvaltning kan bidra till att göra oss effektivare och öka kvaliteten i vår service. Men vi behöver också använda digitalisering för mer innovativa projekt som helt utmanar nuvarande arbetssätt i vårt kommunala uppdrag. Vi behöver göra mer med mindre resurser och digitalisering är en nyckelfaktor för detta, avslutar Per Wikström.

10 oktober 2023Uppdaterad 12 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng