Han vill styra upp innovationsprocesser inom vården

Patrik Göransson; Kvinna I Labb; Cancerrehabilitering, Vård, Skåne, Innovation

"Min uppfattning är att den här typen av övergripande strategidokument som vi arbetar med inom Amber-projektet idag saknas inom hälso- och sjukvården", säger Patrik Göransson (t.v.). Foto: Elisabeth Dawson/Region Skåne.

Efter den lyckade satsningen Cancerrehabilitering Skåne Online vill utvecklaren och psykologen Patrik Göransson hitta ett sorts övergripande strategidokument för hur vårdverksamheter ska kunna gå från test och innovation till implementering och integrerade lösningar. Något han idag tycker saknas för just vårdsektorn.

 

– Vi arbetar på att sätta ihop en fungerande modell för innovations- och implementationsarbete som kan användas brett inom såväl stora och små vårdinrättningar i Sveriges olika regioner, som i andra länder i Amber-projektet, säger Patrik Göransson, psykolog, enhetschef och utvecklare vid Ängelholms sjukhus.

Först: Cancerrehabilitering online

 Om vi tar det från början, är Patrik Göransson redan något sånär van vid uppmärksamhet från media. Då har det varit den digitala cancerrehabilitering som utvecklades på Ängelholms sjukhus under pandemin och som nu är ett standardiserat inslag i sjukhusets processer, som stått i fokus.

Kortfattat handlar det om den psykiska och fysiska återuppbyggnadsresa som en cancerpatient kan behöva efter sin sjukdomsbehandling. Alltifrån samtalsterapi till fysisk rehabilitering.

– Vi ställde om fort under pandemin för att vi var så illa tvungna, och började ha möten online istället. Det sparar både restid och ökar chansen för att lättare närvara för patienterna, samtidigt som både vi och patienten får en mycket bättre överblick av vilka steg som är gjorda och vilka som återstår, säger Patrik Göransson.

Faktum är att den digitala cancerrehabiliteringsimplementationen var så pass lyckad att Patrik Göransson där och då bestämde sig för att lyfta den i Region Skånes innovationsråd, vilket resulterade i att han och hans kollegor sedan var med och byggde Cancerrehabilitering Skåne Online som Patrik Göransson nu är enhetschef över sedan starten tidigare i år.

Nu: Amber-projektet

Det är efter dessa erfarenheter som Patrik Göransson kommit att bli mer och mer intresserad av tjänstedesign och innovationscykler.

– Hur ska vi få in all ny teknik och alla nya lösningar i verksamheten? Hur undviker vi att innovationsprojekt, om lyckade, stannar vid just ett projektstadium och istället blir en naturlig del av vårdprocessen? Den typen av frågor brinner jag för, säger Patrik Göransson.

Intresset tillsammans med de fina resultaten från det digitala rehabiliteringsprogrammet har lett till ett insteg i det så kallade Amber-projektet. Amber står för Advanced Modelling och Baltic Cancer E-care, och som namnet antyder handlar det om att bygga upp landsöverskridande och effektiva digitala processer inom cancervården.

Projektet finansieras av EU Interreg South Baltic och leds av Själlands universitetssjukhus, och sträcker sig från september 2023 till augusti 2026.

En implementationsmall

Men Patrik Göransson tycker inte att det behöver stanna vid enbart rehabilitering online. Det han framförallt tycker är intressant är att se helheten och titta på ”meta-nivån”, som han beskriver det, och skapandet av ett slags mall för bästa praxis beroende på vad det är en verksamhet vill testa och, på sikt, förhoppningsvis införa.

Det som på modern innovationssvenska helt enkelt kallas för processledning vid tjänsteutveckling. Det kan handla om alltifrån genomförande och utvärdering av ett pilotprojekt till en kartläggning över hur befintliga lösningar används och om det är något som skulle kunna göras för att effektivisera denna användning.

Exempelvis har Ängelholms sjukhus sedan i år startat Enheten för innovation och utveckling som samlar, stöttar och initierar sjukhusets innovationsprojekt och internationella samarbeten från idé till implementering och spridning. 

Hur undviker vi att innovationsprojekt, om lyckade, stannar vid just ett projektstadium och istället blir en naturlig del av vårdprocessen? Den typen av frågor brinner jag för.

– Jag tänker att det borde finnas ett slags implementationsenhet på de flesta sjukhus, som kan stötta i att förändra verksamheterna till det bättre. Det finns så mycket som rullas ut men som inte används optimalt av någon. Det är bara titta på det journalsystem vi har idag som har 20 år på nacken, men som ännu inte används av någon fullt ut. Här vill vi vara med och bidra till ett systemskifte så att sjukhus kan arbeta mer aktivt med sina interna utvecklingsprocesser.

Givet att ni lyckas skapa en landsgränsöverskridande och behandlingsoberoende mall för vad som är viktigt att tänka på i en implementationsprocess i vårdsektorn, hur ska ni arbeta för att den används och – precis som just innovationsprojekt riskerar att göra – inte stannar hos redan invigda?

– Jag uppfattar att vi i Ängelholm redan nu är en ganska samarbetsvillig organisation som visat hur lyckat det kan bli, som med Cancerrehabilitering Skåne Online. Vi delar redan idag den erfarenheten med flera andra verksamheter och regioner. Förhoppningen är att vi i Sverige ska kunna hjälpa varandra att växa. Min uppfattning är att den här typen av övergripande strategidokument som vi arbetar med inom Amber-projektet idag saknas inom hälso- och sjukvården. Vi vill skapa ett sätt som kan få andra att hjälpa sig själva att utvecklas. Det som görs bra inom ett område tenderar att bli ett nationellt intresse, och det hoppas vi att även detta kan bli.

6 oktober 2023Uppdaterad 1 november 2023Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto Elisabeth Dawson/Region Skåne, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng