Gartner: Globala it-investeringar ökar 8 procent 2024

Gartner Analys

Foto: Adobe stock

Världens sammanlagda investeringar i it kommer att öka med 8 procent under 2024, till ett sammanlagt värde av 5,1 biljoner dollar. Det skriver analysföretaget Gartner i en ny rapport. 

Gartner spår att it-investeringarna för helåret 2023 kommer att växa med beskedliga 3,5 procent. Nästa år, 2024, kommer dock investeringarna att öka med 8 procent och nå ett värde av 5,1 biljoner dollar – det vill säga 5 100 miljarder dollar. 

Analysfirman delar upp it-investeringar i fem olika kategorier: datacentersystem, enheter, mjukvara, it-tjänster och kommunikationstjänster.

Mjukvaru- och it-tjänstsegmenten kommer att växa med 13,8 respektive 10,4 procent under 2024, till stor del influerat av ökade utgifter för molntjänster. De globala utgifterna för publika molntjänster förväntas nämligen växa med drygt 20 procent nästa år, vilket både beror på ökad användning och prishöjningar från molnlevantörer. 

Inom mjukvarusegmentet spelar även ökade utgifter inom cybersäkerhet en stor roll. I en tidigare undersökning från Gartner svarade 80 procent av CIO:er att de planerar öka sina investeringar i cybersäkerhet och informationssäkerhet under 2024. 

– AI har skapat en ny säkerhetsrädsla för organisationer. Vi tror att utgifterna kommer att öka tvåsiffrigt inom alla säkerhetssegment under 2024, säger David Lovelock. analytiker på Gartner.

Enheter och generativ AI

På grund av rådande inflation kommer enhetsmarknaden att sjunka med 10 procent i år. 2024 förväntar sig Gartner här en måttlig återhämtning, och att marknaden växer igen med 4,8 procent. 

Generativ AI har än så länge en marginaliserad inverkan på tillväxten. 2023 och 2024 kommer endast en liten del av it-utgifterna att vara kopplade till generativ AI. 

– Dock fortsätter organisationer att investera i AI och automation för att öka sin effektivitet och täppa till kompetensgap. Generativ AI kommer att bli en del av CIO:ers it-budgetar först under 2025, säger David Lovelock. 

20 oktober 2023Uppdaterad 20 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssongartner

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng