Studie: Distansundervisning innebär mer frihet men risk för dubbelarbete

Student På Bibliotek

Distansstudier innebär mer frihet i vardagen men också en risk för dubbelarbete och en känsla av att privatliv och studier flyter ihop. Det visar en ny studie från Luleå tekniska universitet.

Studier på distans innebär en ökad möjlighet att bestämma var, när och hur man vill studera. Men tekniken skapar även ett avstånd mellan studenter samt mellan studenter och lärare, visar studien. 

– Tekniken äter upp all tid, det finns inga mellanrum där man umgås. Tekniken är effektiv och utesluter glappen för det spontana och sociala, säger Eva Alerby, professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

"Tänjer på tiden"

Studenter upplever även att hem och undervisning glider ihop. Vissa gillar det då det underlättar att få ihop livspusslet, medan andra känner sig bortkopplade från undervisningen. 

– När digitaliseringen skapar nya villkor finns också en underliggande idé om att tiden kan tänjas, som kanske är mer av en önskan än en verklighet. Att samtidigt jobba och studera, ta hand om barn och studera. Är människan och tiden verkligen så tänjbar? Det finns en uppenbar risk för dubbelarbete och för att sätta gränser ur spel, säger Eva Alerby.

Enligt forskarna bakom studien är detta frågor som behöver undersökas mer framåt.

"Måste titta kritiskt och djupt"

Studenter uppger även att de använde teknik för att själva forma undervisningen, bland annat genom att snabba på eller dra ner hastigheten på inspelade föreläsningar. Därigenom blev läraren en formbar resurs, menar Niclas Ekberg, universitetslektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet. 

– Det är intressant att diskutera vad det gör med lärarrollen, vad är lärarens kvalitéer och vad kan en maskin göra. Vi hissar en varningens flagg för att mellanmänskliga relationer kan bli instrumentaliserade, både studenter och lärare blir någon form av stapelvaror, säger Niclas Ekberg, och fortsätter:

– Vi kommer inte med några svar men visar att vi måste titta kritiskt och djupt på de här frågorna. Det finns en technooptimism och idé om effektivisering som vi vill problematisera. Men vi kan inte heller ha en dystopisk syn på digitalisering av undervisning. Vi kan inte gå tillbaka, det gäller att lära oss för framtiden.

I Luleå tekniska universitets studie deltog 39 universitetsstudenter i Sverige och på Island. 

27 oktober 2023Uppdaterad 27 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondistansundervisning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng