Containrar och AI vägen framåt för SCB

Johan Bohlin

Johan Bohlin, sektionschef på SCB. Foto: Adobe stock, Privat.

Statistikmyndigheten SCB planerar att börja använda containerteknik och Kubernetes för att öka flexibiliteten och kunna skala upp och ned vid behov. Därutöver vill man utöka samarbetet med övriga myndigheter och använda AI för att strukturera stora datamängder. 

SCB har sammanlagt cirka 120 personer som arbetar på sin it-avdelning. På it-avdelningen finns ett antal enheter och sektioner, där Johan Bohlin är chef över sektionen plattform som innefattar bland annat drift, förvaltning, utveckling och support av ett antal tekniska tjänster.

Inom hans sektion tittar myndigheten bland annat på hur containerteknik och Kubernetes kan underlätta den dagliga verksamheten. 

– Nu har vi en relativt traditionell it-struktur med samma prestanda hela tiden. Med hjälp av containerteknik skulle vi kunna skala upp och ned baserat på behov, säger Johan Bohlin, sektionschef på SCB.

SCB upplever nämligen ett högt tryck från allmänheten att ta del av statistik vid vissa specifika tillfällen.

– Exempelvis när vi presenterar inflationssiffrorna varje månad blir det ett enormt tryck på vår webbplats. Väldigt många vill ta del av statistiken. Med en containerlösning skulle vi kunna skala upp för anstormningen just vid de tillfällena. Därefter kan vi skala ned igen.

När det gäller Kubernetes och containerteknik är det arbetet en del av ett pågående projekt och samarbete mellan SCB, AI Sweden och Örebro universitet. Projektet BALSAM (Basplattform för databehandling och analys) möjliggörs med hjälp av en containerplattform och när projektet löper ut i november kan man utvärdera den totala nyttan.

– I november får vi se hur projektet har gått, och hur vi kan föra vidare nyttan med systemet. Men jag tror att vi – genom att kunna skala upp och ned – kan få till en mer kostnadseffektiv och leveranssäker drift.

Standardiserade system och kompetensbrist

En annan plan hos SCB är att dra ned på egenproducerade appar.

– På SCB har våra verksamhetsdelar historiskt utvecklat många av sina interna applikationer själva. Det har resulterat i många applikationer som utför likartade uppgifter. Nu arbetar vi med att hitta gemensamma lösningar och på så sätt minska antalet egenproducerade appar. Vi införskaffar hellre programvara än utvecklar själva och vårt mål är att vi ska ha färre silos och mindre fragmentering i vår it-infrastruktur.

Vilken är SCB:s största utmaning just nu?

– Kompetensbristen. Vi är stationerade i Örebro och det saknas absolut inte kompetens här. Dock slåss vi med flera myndigheter och privata företag om samma resurser. Att hela tiden vara inne i en rekryteringprocess gör det svårare att säkra kompetens över tid och därigenom få en stabil grund. Detta kan ibland påverka verksamheten en aning.

Framåt ser SCB en ökad samverkan mellan myndigheter och AI som potentiella nyckelinitiativ.

– Vi är ju onekligen en väldigt statistik- och it-tung myndighet. För oss skulle AI kunna sortera och strukturera enorma datamängder och få ner det till en mer konkret och hanterbar mängd. Här har vi dock olika lagar och regler att förhålla oss till, så det måste självklart ske på ett säkert sätt.

– Vi vill i första hand använda data som redan finns tillgänglig och här vill vi utöka vårt samarbete med myndigheter och andra dataägare. Ett övergripande mål är att uppgiftslämnare bara ska behöva lämna sina uppgifter till en enda instans, och sedan ska datan delas säkert inom myndighetssverige för att minska uppgiftslämnarbördan hos medborgare och bolag.

18 oktober 2023Uppdaterad 26 april 2024Reporter Fredrik Adolfssonmyndighet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng