Bjäre Kraft vill se mer snabbfotade leverantörer

Johan Thell, CIO, Bjäre Kraft. Foto: Fredrik Kron/Voister

Bjäre Kraft har kommit en bra bit på sin hållbarhetsresa, och för CIO Johan Thell är nu den största utmaningen att it-leverantörerna inte är lika snabba i sin omställning. Parallellt arbetar Bjärekraft med att automatisera processer och sneglar på generativ AI som en framtida effektivitetsskapare.

– Vi har många spännande saker på gång på Bjäre Kraft. Vi digitaliserar våra processer, arbetar med hållbarhet, och på det området håller vi just nu på att avsluta vår andra hållbarhetsrapport. Vi har inventerat verksamheten utifrån vårt avtryck och sammanställer detta för att kunna ha ett mål om hur vi kan minska vårt avtryck att sikta mot framöver, säger Johan Thell, CIO, Bjäre Kraft.

Vilka utmaningar innebär det?

– Att få leverantörer och tillverkare att förstå vårt behov av att få in rätt uppgifter. Jag upplever många gånger att vi har kommit längre än vad tillverkarna har gjort i sitt arbete.

Hur ser du på ert digitaliseringsarbete?

– Det är jätteviktigt för att vi ska kunna bli mer effektiva i hur vi arbetar, och en viktig del i vårt processarbete. Vi skapar ett smart flöde genom att digitalisera de huvudprocesser som vi arbetar med dagligen. De andra delarna får vi ta efterhand. Om det går att automatisera en hel processkedja är det förstås jättebra, men det är inte säkert att alla processer går att digitalisera på ett fullt så effektivt sätt. Digitalisering i sig är ett verktyg för att möjliggöra en effektiv organisation.

Många pratar ju om AI idag. Vad är dina tankar runt det?

– AI är jättespännande och samtidigt lite skrämmande. Det som är spännande är att det finns mycket stora möjligheter med AI när det kommer till att skapa kundnytta. Generativ AI skulle kunna vara ett stort hjälpmedel för att söka igenom alla de instruktioner som vi har skapat. På så sätt skulle vi kunna ge en effektivare kundsupport, samtidigt som vi stöttar våra medarbetare.

– Det som är lite skrämmande är att väldigt få personer kan få ett väldigt stort inflytande över väldigt många. Men jag tänker att det är en del av utmaningen i teknikutvecklingen att alltid försöka hitta rätt för att möta dessa utmaningar.

– Jag tror nog trots allt att vi kommer att vinna ganska mycket på att hänga med i AI-utvecklingen, och lära oss att leva tillsammans med den tekniken.

Om vi avrundar med att blicka framåt i hållbarhetsarbetet, hur långt hoppas du att ni har kommit om ett till två år?

– Jag hoppas att vi har kommit så pass långt att vi har fått insikter om hur stort vårt avtryck är, så att vi kan arbeta på ett bra sätt med att minska vårt koldioxidavtryck. Jag hoppas också att våra partner och leverantörer förstår vår kravställning och kan leverera det som vi, och som i slutändan våra slutkunder, vill ha. Och att vi på det sättet skapar den nytta som våra framtida kunder kräver av oss.

19 oktober 2023Uppdaterad 27 oktober 2023Reporter Therese BengtnerhållbarhetFoto Fredrik Kron/Voister, Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng