Arbetsmiljöverket: Brister i riskrutiner med digitalt arbete på ett av fyra företag

Kvinna Har Ont I Muskel Vid Datorn; Arbetsmiljöverket, Digital Arbetsplats

23 procent av 1 500 granskade arbetsplatser brister i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Det visar en granskning från Arbetsmiljöverket, som också ställer krav på dessa företag att ta fram nya rutiner.

– Generellt verkar de företag vi kontaktat veta att de behöver ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön. Det är en förutsättning för att hantera risker med till exempel distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete och hur det påverkar arbetstagarna i längden, säger Malin Cato, som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

EU-kampanj för friska arbetsplatser

I en insats under EU-flagg lägger Arbetsmiljöverket nu på fokus på ett relativt nytt område för myndigheten: att inspektera och informera om den digitala arbetsmiljön. EU-kampanjen genomförs under året 2023 till 2025 och går under namnet Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv.

I Sverige har 11 000 arbetsgivare fått brev om inspektionsinsatsen och av dem har nästan 1 500 arbetsplatser inspekterats under temat ”digitala arbetssätt”. Det handlar om alltifrån reklambyråer och förlag till banker och försäkringsbolag.

– För anställda, som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt, kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Det är arbetsgivarnas ansvar att ta med riskerna i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Malin Cato.

Möjligheter och risker

Öppna upp för en dialog om hur de digitala systemen påverkar arbetet, samverka med dina anställda för en bra arbetsmiljö, och sätt tydliga och rimliga gränser för arbetet och låt behov styra, är några av de tips Arbetsmiljöverket har till verksamheter som vill förbättra omständigheterna för sina medarbetare.

–  Vår framtid är allt mer inriktad på den digitala verkligheten, och digitaliseringen bedöms vara den starkaste förändringsfaktorn fram till 2025. Det öppnar upp nya möjligheter att organisera arbetet, men det finns också betydande risker som måste hanteras. Våra inspektioner har bidragit till att sätta ljus på den digitala arbetsmiljön och fått en del företag som inte redan undersöker och riskbedömer digitala arbetssätt att påbörja sitt arbete, säger Malin Cato.

25 oktober 2023Uppdaterad 25 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng