AI Sweden gör svensk GPT-modell tillgänglig för alla

GPT SW3

Foto: Adobe stock

AI Sweden gör det nu möjligt för företag och offentlig sektor att använda GPT-SW3 i produkter och tjänster. Det är den första stora språkmodellen för nordiska språk, och förhoppningen är att den ska öka Sveriges AI-förmåga och på så sätt stärka vår konkurrenskraft och välfärd. 

– Vi märker att intresset för att använda stora språkmodeller i svenska organisationer är jättestort. Det finns många idéer om hur man vill använda tekniken, men allt har inte gått att realisera med de modeller som funnits tillgängliga. Med GPT-SW3 finns nu en ny resurs för svensk konkurrenskraft och välfärd, säger Magnus Sahlgren, Head of Research NLU på AI Sweden och personen som lett arbetet med GPT-SW3.

Den nylanserade språkmodellen GPT-SW3 kan användas för många olika typer av tillämpningar, såsom lösningar för textanalys, klassificering, textgenerering, textbearbetning, innehållsmoderering och chattfunktioner. 

Sveriges offentliga sektor har tidigare brottats med vissa utmaningar när det kommer till storskaliga språkmodeller. Bland annat har vissa modeller endast varit tillgängliga som molntjänster, samtidigt som licensvillkoren varit oklara och det har funnits en otydlighet kring träningsdata. 

AI Sweden har sett ett behov av en modell tränad på svensk text, med tydliga licensvillkor, och som kan köras på egen hårdvara i tillämpningar som kräver det – exempelvis av juridiska skäl. Dessa behov möter GPT-SW3. 

– Vi ser GPT-SW3 som en central pusselbit i att frigöra det enorma värde som kan skapas med hjälp av att använda AI. Det har redan kommit studier som visar hur GPT-modeller kan användas för att effektivisera eller öka kvaliteten inom flera arbetsuppgifter. Med en svenskutvecklad modell fokuserad på svenska språket ökar möjligheterna för inte minst offentlig sektor att ta del av de vinsterna, säger Martin Svensson, Managing Director på AI Sweden.

GPT-SW3 har utvecklats av AI Sweden tillsammans med Wasp och Rise.

16 november 2023Uppdaterad 23 november 2023Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng