"EU bedriver skattefinansierad desinformationskampanj för Chat Control 2.0"

Voister Debatt; Euflagga Och Mobil; Karl Emil Nikka; Chat Control (1)

EU och ledande politiker i Sverige sprider desinformation angående Chat Control 2.0. Det skriver Karl Emil Nikka på Voister Debatt. Foto: Nikka Systems, Adobe stock.

DEBATT. Just nu sprider EU ett sponsrat inlägg på X (Twitter) med felaktig information om folkets stöd för EU-kommissionens massövervakningsförslag Chat Control 2.0. Det är anmärkningsvärt att EU underminerar sin egen trovärdighet och sprider desinformation för skattepengar. Det skriver Karl Emil Nikka på Voister Debatt. 

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna. 

I måndags skrev jag en artikel om de felaktiga slutsatserna som Annika Strandhäll drog ur en beställningsundersökning om massövervakningsförslaget Chat Control 2.0. I en debattartikel i Altinget påstod nämligen Strandhäll att 78 procent av EU-medborgarna stöttade kommissionens förslag. Detta stämmer givetvis inte. 

Beklagligt nog används samma underlag för att dra lika felaktiga slutsatser i en skattefinansierad desinformationskampanj på X (tidigare kallat Twitter). EU-kommissionen har via Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (Home) köpt sponsrad spridning av ett videoklipp som påstår att EU:s medborgare skulle stötta massövervakningsförslaget.

EU-kommissionen lutar sig mot felställd fråga

Desinformation 73 Percent

Skärmdump på EU:s sponsrade video på X, som menar att 73 procent stödjer Chat Control 2.0.

Till tonerna av dramatisk musik visas texten ”I Sverige stödjer 73 procent av befolkningen EU:s lagförslag för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn”.

Denna siffra kommer från samma fråga i undersökningen som Annika Strandhäll lutade sig mot för att antyda EU-medborgarnas stöd. Slutsatsen är således också precis lika felaktig. Den oförsvarbart ledande frågan som respondenterna tog ställning till var nämligen följande.

On 3 August 2024, the EU law that allows online service providers to voluntarily detect and report online child sexual abuse will expire. The EU has proposed a new law that would oblige online service providers to prevent child sexual abuse from happening on their services. If prevention fails, and in case of significant risk of child sexual abuse, the service provider could be temporarily obliged to detect and report online child sexual abuse. If this new legislation is not agreed upon by August 2024, the detection of online child sexual abuse in online exchanges – voluntary or not – becomes illegal. With that in mind, to what extent would you support or oppose this proposed law?

Frågeställningen innehåller ett direkt faktafel. Det finns ingenting som säger att vi måste ersätta den nuvarande lagstiftningen med massövervakning som överträffar den som Östtysklands säkerhetspolis Stasi bedrev. Frågeställningen utelämnar också informationen om hur lagen är tänkt att fungera, att lagförslaget bryter mot mänskliga rättigheter och att lagförslaget sågas av ministerrådets egna jurister.

Ingenting nämns heller om kritiken som har framförts av över 450 professorer och doktorer eller av organisationer såsom  Advokatsamfundet, Centrum för rättvisa, Integritetsskyddsmyndigheten och Journalistförbundet. Med tanke på hur ledande frågeställningen var finner jag det underligt att enbart 78 respektive 73 procent av respondenterna i EU och i Sverige svarade förslagsstöttande. 

Desinformation 87 Percent

Skärmdump från samma video från EU.

I filmen påstås också att ”87 procent av svenskarna stödjer att internetföretag automatiskt upptäcker bilder och videor av sexuella övergrepp mot barn och fall av grooming i online-meddelanden”. Frågan som svenskarna svarade på var i själva verket följande.

Last year, service providers sent 1.5 million reports of child sexual abuse online stemming from the EU. Over one million of these reports - 70 per cent – came from online messages, email and chat, the rest from other sources, such as social media and gaming platforms. To what extent would you support or oppose the following? Service providers detecting child sexual abuse material and grooming conversations in messages (e.g. e-mail, chat) in case of a significant risk of child sexual abuse on a specific platform.

Frågeställningen berör alltså hur många som vill att dagens nuvarande lagstiftning (”Chat Control 1.0”) ska förnyas, inte hur många som vill att Chat Control 2.0 ska införas i stället på bekostnad av vår människorätts- och barnkonventionsskyddade rätt till privat korrespondens. 

"Som du frågar får du svar"

Slutligen påstår filmen att 85 procent av svenskarna stöttar granskningen av ”även [mejl och chattmeddelanden] som skickats med end-to-end-kryptering”. Detta är ett klassiskt exempel på ”som du frågar får du svar”.

Notera den omfattande, om än missvisande, beskrivningen som respondenterna fick på frågan om huruvida de stöttade EU-kommissionens förslag. Jämför det med följande förklaring, vilket är den enda förklaringen som respondenterna fick av vad end-to-end-kryptering (totalsträckskryptering) innebär: ”end-to-end encryption prevents material or conversations from being viewed by anyone other than the sender and recipient”.

Frågeställningen utelämnar vilka fruktansvärda konsekvenser som detta får för världens utsatta människogrupper och att FN:s människorättskommissionär uttryckligen avråder från tekniken.

Ingen bör på allvar tro att genomsnittspersonen i EU eller Sverige kan ge grundande svar på denna fråga utifrån den givna förklaringen. Inte ens förslagets upphovsperson Ylva Johansson hade kunnat göra det. Hon skrev hela förslaget utifrån det felaktiga antagandet att tjänsteleverantörer kunde skanna innehållet i totalsträckskrypterade konversationer på samma sätt som en knarkhund kan detektera droger i väskor utan att öppna dem (ett felaktigt påstående som hon upprepat i bland annat SVT Aktuellt och Ekots lördagsintervju efter att ha blivit rättad).

X har lagt till källkritiksruta

När falsk information sprids på X lägger X ibland till en källkritiksruta med hänvisningar till andra källor som läsarna föreslår. Denna källkritiksruta visas ofta när totalitära stater sprider propaganda, till exempel när Ryssland sprider desinformation om kriget i Ukraina.

Nikka Snip

X har lagt till källkritiksruta på EU:s video.

Nu har X lagt till rutan på EU-kommissionens desinformationskampanj! Rutan hänvisar i skrivande stund till artiklar hos Novus, Tutanota, EDRI och Wired. Novus-hänvisningen är extra relevant eftersom en Novus-undersökning från i maj visar hur svagt stöd som förslaget egentligen har. I undersökningen står följande:

Svenskarna känner inte till EU förslaget Chat Control, när de blir informerade om den anser endast 13 procent av svenskarna att det är ett mycket bra förslag. Novus undersökning visar också att svenskarna inte är beredda att rutinmässigt ge upp sin integritet, bara 6 procent har inga problem alls med att myndigheter och internetleverantörer kan se vad man skriver eller sparar för filer.

Jag använder inte Novus-undersökningen i min retorik för att stoppa massövervakningsförslaget och stå upp för våra barns rättigheter. Frågan är för komplex för att en undersökning ska ge rättvisande svar. Jag hänvisar här till Novus-undersökningen för att påvisa just detta.

Generaldirektoratet är självfallet medvetna om att frågan är för komplex för att en webbpanel ska kunna ge grundade svar. De måste onekligen också vara medvetna om att deras undersöknings slutsatser är gravt vilseledande.

Det är därför anmärkningsvärt att de underminerar sin egen trovärdighet genom att föra vidare dessa lösryckta statistiksiffror. Ännu mer anmärkningsvärt är att de använder våra skattepengar för att sprida de falska uppgifterna i en renodlad desinformationskampanj.

Karl Emil Nikka, Årets säkerhetsprofil 2021 och grundare av Nikka Systems 

21 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Debatt

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng