Sveriges Radios CIO om AI, säkerhet och billyssning

Annsofi Eriksson, CIO, Sveriges Radio. Foto: Fredrik Kron/Voister, Adobe Stock

Sveriges Radio arbetar aktivt med att upprätthålla en bra cyberhygien och med att kontinuerligt stärka de svagaste säkerhetslänkarna i organisationen. Ett annat fokus är utvecklingen av AI och dess inverkan på den journalistiska yrkesrollen. Och en stor utmaning framöver är att övertyga bilindustrin om vikten av FM-mottagare även i dagens bilars digitala system.

– Till skillnad från tidigare befinner vi oss nu i en omvärldssituation där du som CIO aldrig kan utesluta att din organisation blir hackad. Från att ha lagt mycket kraft på den proaktiva delen lägger vi nu lika mycket kraft på den reaktiva delen, säger Annsofi Eriksson, CIO, Sveriges Radio.

Vad kan det handla om?

– Det kan vara något så enkelt som att har en bra incidentprocess. Men det kan också handla om mer avancerade delar och en förmåga att upptäcka anomalier i miljön.

Skulle du säga att ni som ett public service-bolag arbetar annorlunda med it-säkerhet än andra, eller vad är din bild?

– Jag brukar säga att hoten är likadana, och precis som för andra bolag är inte vi heller starkare än den svagaste länken. Den allra största risken är att någon begår ett misstag och att man på det sättet får in skadliga delar i it-miljön. Därför lägger vi också mycket kraft på cyberhygien så att våra medarbetare förstår betydelsen av att uppdatera programvaror, att ha långa lösenord, att vara försiktig med att klicka på länkar, och så vidare. På så sätt skiljer vi oss inte från andra. Precis som andra företag kan vi potentiellt bli utsatta för de mest frekventa överbelastningsattackerna, men har varit förskonade hittills.

Ni har ju era analoga sändningar men vill bli mer digitala. Vad är viktigt för er när ni tar kliv över till digitala plattformar?

– Att få med oss publiken. Vi har väldigt höga lyssnarsiffror idag med 7,3 miljoner av Sveriges 10,5 miljoner som lyssnar på oss på veckobasis, och majoriteten av dessa lyssnar fortfarande via analog teknik och på så kallad tablåradio. Den här publiken har vi en chans att fånga för efterhandslyssning på nätet. Publiken är ju där och det gäller att de hittar oss i den världen.

Hur tar du in allt som händer på AI-fronten?

– I min roll som CIO är inte AI nytt utan vi får gå tillbaka ganska många år sedan det blev en vanlig teknik i vår organisation. Det som är skillnaden nu är att vi formerar oss mer för att få ut mer AI i våra tekniska delar. Och i den journalistiska delen är det ju framförallt den generativa AI:n som påverkar oss. Och där är ju alla, inte bara vi, mitt i någon sorts boom. Möjligheterna är enorma och alla verkar vara överens om att det finns lagstiftning för att det ska komma ut på rätt sätt.

– Men jag tycker vi är bra med och formerar oss genom AI-råd för att gå rätt i världen och få ut det mesta möjliga av det, både i den publicistiska verksamheten och i de mer tekniska delarna.

Upplever du att ni på it får frågor om generativ AI och hur det kan användas i den publicistiska verksamheten, eller är det en fråga som inte riktigt ligger på ert bord att hantera?

– Tillgången är så enorm på den här sortens verktyg och allt går väldigt fort just nu. Det blir helt omöjligt att som CIO i det här skedet gå in och sätta bestämmelser om vilka mjukvaror som är bättre än andra för vilket ändamål, i den journalistiska bransch som vi verkar i. Man hinner inte för det kommer snabbt verktyg som eventuellt skulle kunna vara bättre. Gällande den tekniska delen bevakar vi händelserna noggrant, och bedriver analys och undersökande verksamhet av det som vi redan har.

Vad blir viktigt för dig och Sveriges Radio under hösten och in i 2024?

– AI som vi redan har pratat om, förstås. Vi vill också vara lika självklara digitalt som analogt. Det är viktigt för oss, och det är delvis en teknisk fråga i att vi vill vara starkast på våra plattformar, i vår egen app och på vår egen webb. Det är högt upp på vår agenda, även om vi förekommer på tredjepartsplattformar.  

– Och skulle jag välja någon särskilt plats vad gäller den digitala transformationen är det bilen. Lyssnandet är ju högt i bilen – 50 procent av vardagslyssnandet sker där. Och bilen är ju nu en rullande dator som man laddar med sladd. I detta nya gränssnittet vill vi vara av två skäl. För det första för att man ska hitta oss i vårt beredskapsuppdrag och för det andra att man ska hitta vår starka journalistik. Av det skälet vill vi att bilarna också ska ha en FM-mottagare fortsättningsvis. Det är en jätteviktig fråga för oss.

4 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng