Studie: Så kan hemarbete halvera dina utsläpp

Kvinna Arbetar Hemma

Foto: Adobe stock

Hemarbete kan leda till halverade utsläpp av växthusgaser. Den ökade användningen av it-utrustning vid distansarbete är relativt obetydlig jämfört med den energianvändning som kontor och resor dit står för, enligt en ny studie.

Forskare från Cornell University och Microsoft har publicerat en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy och Sciences (PNAS). Enligt studien kan distans- och hybridarbete ha en märkbar påverkan på miljön. 

En distansarbetare kan nämligen ha 54 procent färre utsläpp av växthusgaser jämfört med en kontorsarbetare. Forskarna menar att den ökade användningen av it-utrustning vid distansarbete spelar föga roll om detta jämförs med energianvändningen som kontoren och resorna utanför kollektivtrafiken står för. 

Minska kontorsytor

Om man istället är en hybridarbetare som jobbar på kontoret två till fyra dagar i veckan skulle utsläppen kunna minska med 11 till 29 procent. 

Den stora klimatboven för kontors- och hybridarbetare är byggnadernas energiförbrukning. Enligt författarna av studien bör därmed företag fokusera på att minska sina kontorsytor och öka användningen av förnybar energi i lokalerna. 

21 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonhållbarhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng