Sju av tio saknar processer för att återanvända it

Gamla Datorer

Datorer och annan it-utrustning påverkar klimatet mest vid tillverkning. Därför är det viktigt att företag och organisationer arbetar cirkulärt med sin befintliga utrustning. Men svenska företag har mycket kvar att göra på området, sju av tio organisationer saknar processer för att säkerställa maximalt återbruk av it-utrustning. Detta enligt en ny rapport. 

– Att återbruka datorer så fort som möjligt är helt nödvändigt om vi ska tala om cirkulär och hållbar it-användning. Om datorer och mobiler blir liggande efter första användaren går de miste om möjligheten till ett nytt liv hos en ny användare, vilket innebär att nya enheter köps in och att ännu fler enheter behöver produceras, säger Jakob Lagander, vd på 3stepIT Sverige som undersökt hur svenska företag arbetar för att minska klimatpåverkan från kasserad it-utrustning.

De flesta saknar processer

Enligt rapporten It-berget 2023 har svenska arbetsplatser använt drygt nio miljoner datorer under de senaste tio åren, baserat på beräkningar av siffror från Arbetsmiljöverket. 

It-utrustning har högst klimatpåverkan under tillverkningen. Nu visar undersökningen att sju av tio företag och organisationer saknar processer för att säkerställa maximalt återbruk av it-utrustning. 

– Det innebär att de flesta företag och organisationer saknar processer för cirkulär och hållbar it-hantering. En cirkulär it-lösning kan förlänga den totala livslängden för till exempel datorer och mobiler genom att säkerställa rekonditionering och återanvändning, säger Jakob Lagander. 

Har inte kunskap eller verktyg

70 procent av respondenterna i undersökningen anger att de på något sätt förvarar it-utrustning utan att använda den. Datorer, mobiler och annan it-utrustning som blir liggande i stället för att skickas för rekonditionering och återbruk innebär att ny utrustning behöver produceras i dess ställe.

Enligt rapporten vill många företag och organisationer arbeta mer cirkulärt men saknar kunskaper och verktyg för att driva den omställningen.

Resultaten bygger på 1 028 deltagare med direkt eller indirekt inflytande på inköp av it-utrustning på svenska företag och organisationer.

5 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldhållbarhetFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng