Regeringsförslag: Digitala stämmor här för att stanna

Stämmor Får Hållas Digitalt

Foto: Adobe stock

Under pandemin fick bolag och föreningar möjlighet att hålla stämmor digitalt som ett led i smittskyddsarbetet. Det gav en uppskattad valfrihet som regeringen nu vill göra permanent.

– Vi såg, inte minst under pandemin, att teknikutvecklingen gett goda möjligheter att hålla stämmor på ett bra sätt digitalt. Nu moderniserar vi den här lagstiftningen och ger bolag och föreningar friheten att själva välja vilken mötesform som passar dem bäst, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I samband med pandemin blev det under en period möjligt att hålla stämmor digitalt i syfte att minska smittspridningen. Den tillfälliga lagstiftningen upphörde vid utgången av 2022.

Permanent valfrihet

Nu presenterar regeringen ett förslag som innebär att möjligheten att hålla stämmor digitalt blir permanent.

Förslagen innebär en ökad valfrihet för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att själva bestämma formerna för stämman. Det bestäms i så fall i bolagsordningen respektive stadgarna. 

Möjligheten att hålla digitala stämmor kan även minska kostnaderna, exempelvis för resor och lokaler. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

1 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng