Regeringen satsar 65 miljoner på 6G

Ebba Busch 6G

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Adobe stock

Sverige har som mål att ta täten i utvecklingen kring sjätte generationens trådlösa system. Därför satsar regeringen nästa år 65 miljoner kronor på forskning och innovation inom 6G. Vetenskapsrådet erhåller 15 miljoner och Vinnova 50 miljoner. 

– Det görs stora satsningar på 6G-forskning och innovation i flera länder. Sverige har mycket goda förutsättningar att gå i täten för teknikutvecklingen och vara drivande i arbetet med en global standard för 6G. Genom satsningen på forskning och innovation om 6G vill regeringen stärka Sveriges position som stark forskningsnation, säger utbildningsminister Mats Persson. 

Utvecklingen av den sjätte generationens trådlösa system (6G) har börjat. 6G förväntas leda till ökad hastighet, utvecklad databearbetning, sömlös anslutning och minskad fördröjning.

"Betydelsen av robust digital infrastruktur kan inte understrykas"

Sverige har nu som mål att ta täten i utvecklingen. I budgetpropositionen för 2024 föreslår därför regeringen en satsning på 65 miljoner kronor som ska innefatta både forskning och innovation. Vinnova erhåller 50 miljoner kronor, och Vetenskapsrådet 15 miljoner. 

– Betydelsen av en säker och robust digital infrastruktur kan inte nog understrykas. Sverige är redan nu en världsledande telekom-nation och behöver växla upp för att behålla den positionen. Det är avgörande för vår konkurrenskraft och utvecklingen för även med sig möjligheter att snabba på den gröna och digitala omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. 

27 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonregeringen

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng