Nytt förslag om digitala vårdgivare lämnas på remiss

Vårdmöte Mellan Kvinna Och Doktor; Digitala Vårdgivare, Regering

För ett drygt år sedan inleddes en utredning av hur digitala vårdgivare, som exempelvis Kry och Min Doktor, på ett bättre sätt kan bli del av en sammanhållen primärvård. Nu är utredningen klar och förslaget har lämnats på remiss. Bland annat föreslås att regioner inte ska behöva betala sina patienters digitala besök i andra regioner, om inte en behovs- och lämplighetsbedömning har gjorts.

– Den här utredningen är efterlängtad av många. Vi ser fram emot att inhämta synpunkter från remissinsatserna inför att vi tar ställning i frågan, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, i ett pressmeddelande.

Uppdraget har varit att utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen primärvård där samtliga aktörer arbetar tillsammans för att uppfylla patienternas behov av en god och nära vård. 

Utredaren skulle bland annat göra en översyn av de ersättningsprinciper som tillämpas för vårdval, utomlänsvård och digital utomlänsvård. Därtill skulle utredaren föreslå åtgärder för ett mer sammanhållet system. 

Bland annat föreslår utredningen:

  • Regionerna ska erbjuda öppen vård genom distanskontakt om det inte bedöms vara nödvändigt att vården utförs genom fysisk kontakt,
  • det ska vara patientens hemregion som bestämmer patientavgiften för primärvård och annan öppen vård som erbjuds av en annan region genom distanskontakt. Syftet med förslaget är att patienter inte ska välja utomlänsvård när ett för patienten likvärdigt utbud av utförare och vårdtjänster finns att tillgå i den egna regionen, och att
  • utomlänsvård på distans ska föregås av en behovs- och lämplighetsbedömning.

Utredningen genomfördes av utredare Björn Eriksson som fick i uppdrag att biträda Socialdepartementet. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 12 december 2023.

14 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonvårdFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng