Maker Tour uppmuntrar digital kompetens i utanförskapsområden

Järvaveckan

Ungdomar under Järvaveckan i Stockholm. Foto: Mostphotos

Hela 95 procent av föräldrar anser att digital kompetens i grundskolan är viktigt för att rusta eleverna för framtiden, enligt en ny undersökning. För att öka den digitala kompetensen och minska social snedrekrytering till teknikyrken erbjuder Tekniska museet utbildningssatsningen Maker Tour – programmering i skolan som vänder sig till unga i Stockholms utsatta områden.

– Det senaste årets debatt har gått vilse bland skärmar. Den borde inte handla om antingen skolböcker eller digitala verktyg. Både och behövs. Framför allt är digitala färdigheter en demokratisk rättighet. Utan dessa kunskaper riskerar många att hamna i ett utanförskap, säger Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet.

Skolans digitalisering har kritiserats hårt av politiker, forskare och skribenter under det senaste året. Fokus har varit på skärmar och skärmtid. Men digital kunskap handlar om mycket mer än så.

Föräldrar för digital kompetens

På uppdrag av Tekniska museet tillfrågade Novus nyligen ett riksrepresentativt urval av drygt 1 000 svenskar om digital kompetens i grundskolan. Svaren bland föräldrar visar följande:

  • 94 procent anser att elever bör ha tillgång till både skolböcker och datorer/plattor i skolan.
  • 95 procent tycker att digital kompetens är viktig för att rusta elever för framtida studier och arbetsliv.
  • 93 procent menar att det är viktigt att elever lär sig förstå digitaliseringens påverkan på samhället.
  • 100 procent anser att det är viktigt att elever lär sig att vara källkritiska och ansvarsfulla på nätet.

Enligt Skolverket innebär digital kompetens att elever får lära sig lösa problem och omsätta idéer med hjälp av ny teknik, får förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället, samt lär sig källkritik och ansvarsfullhet på nätet.

Teknikprogrammen missar sju av tio

Tekniska museet har ett omfattande och uppsökande skolprogram som ska väcka intresse för teknik och innovation. Utbildningssatsningen Maker Tour – programmering i skolan har gått sedan 2017 och vänder sig till elever i utsatta områden i Stockholm.

Bakgrunden till satsningen är det växande behovet av personer med teknisk och digital kompetens. Idag rekryteras elever till teknikprogrammet bara ur en tredjedel av befolkningen. Det är viktigt att minska den sociala snedrekryteringen.

Maker Tour är ett tre veckor långt utbildningspaket som omfattar lärarintroduktion, workshops i skolan och på museet, kreativa utmaningar, lärarinspirationskvällar samt lovverksamhet. Det är kostnadsfritt för skolorna att delta.

Digital kompetens behövs i de flesta yrken och arbetsmarknaden ropar efter personer med utbildning inom teknik, matematik och it. Om tolv år kommer det att saknas cirka 75 000 teknikutbildade i Sverige. Enligt branschorganisationen Teknikföretagen riskerar bristen på ingenjörer att försena industrins gröna omställning.

1 september 2023Uppdaterad 3 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng