Laholms nya miniwebb för ökad integration

Syrier På Flykt Till Europa; Blankett Om Svenskt Medborgarskap Från Migrationsverket; Laholm, Kommun, Miniwebb, App

Flyktingar från Syrien på väg till EU. Foto Adobe Stock, Mostphotos

Välkomsten Laholm. Så heter den miniwebb som kommunen under hösten ska sätta igång att utveckla, för att underlätta etableringen för nyanlända i kommunen. Förhoppningen är att såväl respektive individ som civilsamhället, kommunen och berörda myndigheter får en bättre insyn i etableringsprocessen.

– Syftet med miniwebben är att den som är nyanländ i Sverige och i Laholm ska få ett sammanhållet, lättillgängligt, och användarvänligt stöd som kan underlätta ens etablering i kommunen. Det kommer också vara ett digitalt verktyg som stöttar de personer som möter och arbetar med nyanlända samt för civilsamhällesaktörer och privatpersoner som söker information om etableringsprocessen. säger Veronica Hjelm, processledare segregation och inkludering, Laholms kommun.

Under hösten kommer Veronica Hjelm och hennes kollegor att börja förbereda skapandet av miniwebben för nyanlända, som riktar sig till olika målgrupper som exempelvis anvisade nyanlända, asylsökande och egenbosatta. Arbetet har sin utgångspunkt i det uppdrag Veronica Hjelm fick under 2022, om att skapa ett nytt upplägg för kommunens hemsida med information till personer som är nya i Laholm och Sverige.

På miniwebben ska det finnas information och överblick kring olika moment gällande etableringsprocessen. Även kontaktuppgifter till ansvariga inom kommunens verksamheter och länkar till rätt enhet i de fall det handlar om kontakt med annan myndighet. Det kommer handla om alltifrån hälso-och sjukvård, behov av försäkringar till information om sfi.

Inspirerad av Varberg

Idé till projektet till hur miniwebben ska utvecklas kommer från när Veronica Hjelm tidigt under våren 2023 fick en presentation av Varbergs kommuns miniwebb Välkomsten, vid ett av de regionala samverkansmötena med fokus på integrationsfrågor som samordnas av Länsstyrelsen Halland.

– Deras miniwebb riktar sig primärt till yrkesverksamma som möter nyanlända för att kunna stötta och bistå i etableringsprocessen. Den innehöll samma typ av upplägg och information som jag hade förberett i Laholms kommun, och den var visuellt imponerande med ett mycket pedagogiskt upplägg som är användarvänligt.

Detta ledde till att Kultur och utvecklingsförvaltningen lämnade in en ansökan för att bedriva projekt för att upprätta Välkomsten Laholm, som beviljades av Länsstyrelsen Halland.

Oktober blir starten

Den första oktober är uppstart för projektet och det är många delar som ska behandlas innan arbetet börjar.

Veronica Hjelm, Laholms Kommun

Veronica Hjelm, Laholms kommun.

– Hösten kommer att handla mycket om kartläggning av olika slag och om att inhämta och sammanställa information från de enheter och myndigheter som arbetar gentemot nyanlända. Vi kommer också sätta ihop fokusgrupper, för att fråga nyanlända om vilken information som bör finnas i miniwebben, vad man har för utmaningar idag, med mera, säger Veronica Hjelm.

Målgruppsanpassning viktig

Att anpassa informationen utifrån att man i Laholm jobbar med olika målgrupper som är nyanlända en av utmaningarna, tror Veronica Hjelm, och viktigt att få till rätt. 

– Nyanlända är ju ingen homogen grupp, och kommunens uppdrag, och även lagstiftningen, skiljer sig beroende på om man är anvisad till kommunen, om man kommer som anhörig, eller om man är asylsökande. Vi måste därför föra in information som är relevant för alla de olika målgrupper vi möter och har uppdrag att arbeta med. Vi måste också fundera på hur och om vi ska hantera information gällande massflyktdirektivet, som idag omfattar personer på flykt från kriget i Ukraina. Direktivet kan som längst förlängas till mars 2025, men kunskapen och organisationen man byggt upp för att möta denna målgrupp kan vara viktig att bevara i miniwebben.

Första tester våren 2024

Efter höstens kartläggning är målet att skapandet av själva miniwebben ska inledas efter årsskiftet. Under våren kommer sedan referensgrupper, bestående av både tjänstepersoner och nyanlända, få testa miniwebben. Enligt projektplan ska hela plattformen lanseras under september 2024.

Massflyktsdirektivet

Massflyktsdirektivet, eller direktiv 2001/55/EG, även känt som direktivet om tillfälligt skydd, är ett europeiskt direktiv som reglerar miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer till en eller flera medlemsstater inom Europeiska unionen. Direktivet utgör en viktig del av den gemensamma asylpolitiken.

I en ny prognos utgår Migrationsverket från att det tillfälliga skyddet enligt EU:s massflyktsdirektiv förlängs till den 4 mars 2025 och att många skyddsbehövande blir kvar i Sverige efter det.

Källa: Wikipedia, Migrationsverket

20 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock, Mostphotos, Laholms kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng