EU:s lag för inhemsk chipproduktion

Halvledare Och Eu Flagga; Chips Act (1)

EU:s så kallade Chips Act har vunnit laga kraft. Syftet med lagen är att lyfta den europeiska förmågan att utveckla halvledarkomponenter och att konkurrera med dagens jättar i Asien och USA.

– Den globala kapplöpningen om att vara ledande inom chips är ett faktum och Europa måste säkra sin aktiva del i det. I EU har vi stor talang och forskning, men vi går miste om att koppla dessa fördelar med produktion och utbyggnad av tekniken, säger Věra Jourová, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, rapporterar The Next Web.

Chips, eller halvledarkomponenter, används inom allt från telefoner till elbilar. Under pandemiåren pandemin rådde det halvledarbrist i olika delar världen, vilket satte ljuset på deras betydelse i dagens tekniska samhälle, och blev en av orsakerna till att EU vill satsa helhjärtat på en bättre inhemsk produktion för att konkurrera med bland annat Kina och Taiwan.

Från 10 procent till 20 procent 2030

Av alla halvledarkomponenter som används i bilbranschen kommer 27 procent från Europa. Det är den marknaden där Europa är störts relativt andra marknader. Längst nere hamnar telekommunikation där enbart fyra procent använder europeiska chips.

Totalt har EU som mål att ”mobilisera” 43 miljarder euro i både publika och privata investeringar, och bidra till att EU går från att ha 10 procent till 20 procent av marknaden till år 2030.

– Investeringar sker redan, tillsammans med betydande offentlig finansiering, och ett robust regelverk. Vi håller på att bli ett industriellt kraftpaket på framtidens marknader – kapabla att förse oss själva och världen med både mogna och avancerade halvledare. Halvledare som är viktiga byggstenar i den teknik som kommer att forma vår framtid, vår industri och vår försvarsbas, säger kommissionär Thierry Breton.

Tre viktiga handlingsplaner

1. Chips for Europe-initiativet

Initiativet kommer att underlätta "lab to fab"-processen och överbrygga klyftan mellan forskning och industrialisering. Den kommer att få 3,3 miljarder euro i EU-finansiering tillsammans med kapital från medlemsländerna. Det kommer att stödja åtgärder inklusive utveckling av avancerade pilotproduktionslinjer och kvantchips, och skapandet av en Chips Fund för att ge enklare tillgång till skuldfinansiering och eget kapital.

2. Ökade investeringar

För att säkerställa leveranssäkerhet och öka produktionskapaciteten kommer lagen att uppmuntra privata och offentliga investeringar i tillverkningsanläggningar för chiptillverkare och deras leverantörer.

3. Koordination

Lagen har etablerat en samordningsmekanism mellan medlemsstaterna och kommissionen för att öka samarbetet, övervaka utbudet, uppskatta efterfrågan och utlösa ett "krisskede" om det behövs. Ett pilotsystem för halvledarvarning har redan satts in för aktieägare att rapportera störningar i försörjningskedjan.

Källa: The Next Web

25 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng