AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Två Poliser Vid Konsert

Foto: Mostphotos

Hur kan träningsklockor tillsammans med AI skräddarsy polisträning och göra att fler studenter klarar av polisutbildningen? Detta ska två adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap utreda i ett nytt projekt.

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk förberedelse på polisprogrammet. 

– Vi ska se vilka delar av utbildningen som kan gynnas av AI-teknik och bli tillgänglig för studenterna. Förmodligen kommer vi använda träningsklockor som gör att vi kan följa upp studenterna individuellt i träningen, säger Sandra Krugly, via ett pressmeddelande.  

Att klara polisutbildningens fysiska tester, som exempelvis beep-test och släplyft, är en förutsättning för att få fortsätta sina studier. Med ny teknik hoppas Alexander Jansson och Sandra Krugly på att kunna ge bättre och mer individanpassade råd. 

– Utanför utbildningen finns väldigt bra hård- och mjukvara. Tillsammans med en klocka kan AI hjälpa till att använda och lägga upp träningsscheman. Tekniken är välutforskad, välutvecklad och i hög grad kommersiell. Vi har studenter som inte klarar testerna, de förtjänar all hjälp och stöttning de kan få, säger Alexander Jansson.

Olika syn på träning

Självskattning är en av svårigheterna med polisstudenternas träning. De har olika syn på vad som är hård träning, och det kan vara svårt att ge en felfri lägesbild till lärarna. Här hoppas man på objektiva data och att AI kan anpassa träningsuppläggen utifrån vad klockorna registrerar. 

– Fördelarna är uppenbara. Det kostar jättemycket att utbilda polisstudenter och de tar lån. Att inte klara en examination gör att de inte kan fortsätta sin utbildning. Att investera i teknologi kan medföra att vi når samhällsmål samtidigt som vi gynnar enskilda studenter, säger Alexander Jansson. ­­

Projektet inleds nu i höst och heter Att lära sig hälsa – att främja hälsa och fysisk förmåga bland polisstudenter”.

19 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson AI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng