98 procent av företagsledare tror på AI

Man I Arbetskläder Tittar På Digitala Skärmar; Ai, Metaverse, Cloud

Generativ AI och ett fördjupat samarbete mellan techbranschen och forskarvärlden är två områden som kommer att vara avgörande för att koppla samman den fysiska och den digitala världen under kommande decennium. Detta enligt en ny undersökning från Accenture.

I Accenture Technology Vision 2023: When Atoms Meet Bits: The Foundations of Our New Reality, uppger hela 98 procent av de tillfrågade företagsledarna att AI kommer att spela en viktig roll de kommande tre till fem åren. Samtidigt uppskattar Accenture att språkbaserad AI kommer att användas under 40 procent av all arbetstid.

– Det kommer att krävas stora investeringar i data, talang och AI-plattformar för att möta organisationers unika behov, säger Joel Hofgren, ansvarig för ny teknologi på Accenture i Sverige, i ett pressmeddelande.

Fyra trender

Överhuvudtaget identifierar Accenture Technology Vision 2023 fyra trender som kommer att binda samman den fysiska och den digitala världen och lägga en gemensam grund.

  1. Generativ AI kommer att bli en kreativ partner som förstärker den mänskliga förmågan i arbetslivet;
  2. Digital identitet som handlar om förmågan att kunna autentisera digitala användare och tillgångar. 85 procent av cheferna ser detta som ett strategiskt affärsbehov;
  3. Data och transparens kring data ses av 90 procent av de tillfrågade som en stor konkurrensfaktor;
  4. Tre av fyra tror att ett fördjupat samarbete mellan forskarvärlden och techbranschen kommer att behövas för att börja lösa vår tids stora utmaningar.

– Nästa decennium kommer att definieras av tre övergripande teknologi-trender – molntjänster, metaverse och AI. Dessa kommer tillsammans att ta bort skiljelinjen mellan våra digitala och fysiska världar.

Undersökningen är baserad på svar från drygt 4 700 chefer från 34 länder i 25 branscher och genomfördes mellan december 2022 och januari 2023.

8 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng