Verksamhetsnära kultur högsta prio för Arbetsförmedlingen

It kommer och går. Att ha en it-organisation med snabba kontaktvägar som lätt kan anpassas efter nya behov i verksamheterna blir därför extra viktigt och värdefullt. Det menar Mikael Sundqvist, avdelningschef på Produktion VO IT, Arbetsförmedlingen.

– Vi har mycket fokus på frågor om arbetssätt och kultur, och det är huvudsakligen av två skäl. För det första handlar det om att på riktigt ta hand om nyttan och värdet i det vi ska leverera. Vi lägger mycket tid på att försöka förstå vad verksamheten vill och egentligen behöver. För det andra tror vi att detta är en nyckel för att attrahera bra och rätt kompetens i framtiden, säger Mikael Sundqvist, avdelningschef på Produktion VO IT, Arbetsförmedlingen.

– Vi har varit ute på skolor och lyssnat på dem som är nyutexaminerade och det är många frågor om vilka arbetssätt vi har, hur vår kultur ser ut, om vi arbetar tillitsbaserat. Att arbeta aktivt med dessa frågor är därför en framgångsfaktor, tror jag.

Så mindre fokus på it och mer på arbetssätt?

– Teknik kommer alltid att vara viktigt. Vi arbetar ju med it, men jag tror att tekniken förändras i en snabbare och snabbare takt. Då tror jag att snabba kontaktvägar och ett modernt arbetssätt är nyckeln till framgång.

Vad har detta fokus gett er?

– Jag tycker att det börjar sätta sig och att vi ser fler och fler exempel på medarbetare som vågar testa saker. När vi gjorde vår stora pc-utrullning sist, till exempel, gjorde vi det först för ett färre antal användare som vi låg nära vilket gjorde att vi fick nära till återkoppling. Vi får reda på vad som gick bra och vad som gick mindre bra, och så tar vi med oss detta till nästa utrullningsrunda. På så sätt får vi bättre leveranser.

Det låter som att ni kommer nära verksamheten också?

– Ja, så är det ju. Jag brukar skämta och säga att jag tror att tiden är förbi när man skickar stora beställningar till it, som ska göra förstudier för att sedan leverera efter ett och ett halvt år. Jag tror att it är lika med verksamheten i många organisationer och så är det absolut i vår myndighet. Att arbeta nära verksamheterna och förstå deras behov, och att prata om nytta, värde och vad man vill realisera, istället för att prata om teknik. Det tror jag är viktigt.

Har du några tips till andra myndigheter eller aktörer inom offentlig sektor hur de kan arbeta med sin digitaliseringsresa?

– Jag skulle vilja skicka med två tips. Det ena är att visualisera mer. Om man har olika bakgrund med en som kommer från it och en från ett verksamhetsområde, är det mycket lättare att prata runt en bild för att förstå varandra. Det andra är att arbeta i kortare avstämningar och att löpande ta reda på vad som hade kunnat vara bättre, vad som gjorts bra, och att fira framgångar.

31 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonarbetsplatsFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng