Taligenkänning, it-stöd och säkerhet i Kronoberg

Att bedriva verksamhetsutveckling med hjälp av it-stöd blir tydligare än allt ståhej om digitalisering, för samtliga inblandade. Det menar Region Kronobergs CTO Pär-Emil Johansson, som aktivt arbetar nära regionens verksamheter för att de ska växa, ta ansvar och finna glädje i såväl sin egen utveckling som it-försörjningen.

– Det undgår väl ingen vilka utmaningar som svensk hälso- och sjukvård står inför nu och framöver. Vårt viktigaste mål från it är att hjälpa verksamheten att nå sina mål, säger Pär-Emil Johansson, CTO, Region Kronoberg.

Och i det här sammanhanget vänder du dig lite mot ordet ’digitalisering’, eller hur?

– Ja, vi som har varit med ett tag i branschen sysslade redan för kanske 15 år sedan med att skapa digitala lösningar, vi förflyttade ordbehandlingar från ett ställe till ett annat med mera. Och sedan för cirka 10 år sedan, när digitalisering blev väldigt hajpat, upplevde både jag och min avdelning att det blev lite fördummande för oss och hela branschen. Vem skulle ansvara för digitalisering? Allt blev väldigt tekniskt.

– I Region Kronoberg arbetar vi därför med det vi kallar för verksamhetsutveckling med it-stöd. Vi tycker att det är ganska naturligt eftersom verksamhetsutvecklingen blir det viktiga. Det är i verksamheten man leder och driver utvecklingen, medan för oss är det digitalisering.

Det låter ju enkelt och rimligt när du beskriver det så, men kanske trots allt svårt att genomföra? Varför är det så?

– Det är en svår balansgång och vi har verkligen försökt förtydliga det genom att skapa en virtuell leveransorganisation. I den tar vi med verksamheterna in i it-försörjningen, så att de är med och styr över it och sin leverans, och vad vi ska fokusera på givet vad de vill nå. Vårt syfte är att stötta och skapa möjligheter.

– Men det är som sagt en balansgång och vi kan inte springa på allt. En lösning måste vara säker, robust och kostnadseffektiv exempelvis. Vårt kärnuppdrag är att balansera behoven av höga tillgänglighetskrav med säkerhet och robusthet. 

Har du något exempel på när det har blivit särskilt bra?

– Ja, vi har flera sådana exempel. Inom sjukvården i Region Kronoberg har vi bland annat ett lyckat införande med taligenkänning som har uppmärksammats i olika forum på nationell nivå. Det tycker jag verkligen är ett bra exempel på när verksamheten har gått längst fram för att uppfylla sina behov och uppnått en effekt. Det är inte ett it-stöd som kommer i första hand, utan det handlar om att vi vill uppnå en viss effekt i verksamheten och konsekvensen blir att vi hittar en teknisk lösning för det. Vi på it får då jobba lite med att skapa rätt förutsättningar, men det är jätteroligt när vi ser vilken nytta det skapar.

– Det som gör mig glad är att vi har en it-organisation som brinner för detta. Det knyter an till frågan om hur vi lyckas, och en del är att vi har en organisation med fantastiska medarbetare som verkligen ser verksamhetens behov och tycker att det är kul att uppfylla dessa. 

Säkerhetslösningar kanske inte är något som verksamheten kommer och jagar efter. Hur arbetar ni för att få in dem?

– Nej så är det ju, och där sitter jag på två stolar eftersom jag också är ansvarig för regionens cybersäkerhet. Det går jättebra så länge vi hittar en balans. Om vi går all in med cybersäkerhet kan vi göra det hur säkert som helst, men då blir leveransen oanvändbar och vi missar målet på det sättet. Men om vi i branschen kan bli bättre på att balansera organisationens mål och användarens behov, och samtidigt väva in it-säkerheten, får vi med oss användarna på ett bättre sätt samtidigt som vår motståndskraft höjs.

– Tekniken är det som är lätt. Men att balansera det med en värdebaserad leverans behöver vi i branschen bli bättre på.

Avslutningsvis, var hoppas du på att Region Kronoberg är om ett par år?

– Jag hoppas att vi har kommit mycket längre på resan, och skapar mer värde för våra verksamheter. Och har vi tur någon gång, väldigt långt fram, kanske vi inte behöver vara så många på it och då kanske till och med jag är överflödig – eftersom jag ju enbart är en konsekvens av ett behov, hehe.

15 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng