Rekordökning av kortbedrägerier – upp 70 procent

Bankkort

Foto: Adobe stock

Efter tre år med färre anmälda bedrägeribrott verkar 2023 tyvärr bli ett rekordår. Under första halvåret har antalet kortbedrägerier på nätet ökat med 70 procent och bedrägerier med social manipulation med 65 procent. Det senare är en typ av brottslighet som i första hand drabbar äldre. Den goda nyheten är att det finns en del att göra för att slippa drabbas.

– Bedrägerierna har minskat i ett par års tid, men nu ser vi en kraftig ökning och det är så klart bekymmersamt. Om hösten följer sitt vanliga mönster finns det en överhängande risk för att 2023 blir ett rekordår, varnar Mia Winberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar, som gjort sammanställningen med statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

Ökning med 25 procent

Under det första halvåret i år ökade antalet anmälda bedrägerier dramatiskt i Sverige. Kortbedrägerier på nätet och bedrägeri genom social manipulation ökade med 70 respektive 43 procent.

Sammanlagt 114 090 bedrägerier rapporterades under det första halvåret i år. Det är en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen bryter en tre år lång trend med minskat antal anmälningar under första halvåret.

Den vanligaste typen av bedrägeri är kortbedrägeri utan fysiskt kort (36 procent), vilket i stort sett alltid rör sig om stulna kortuppgifter på nätet. Under de första sex månaderna rapporterades 41 251 fall och det är en ökning med 70 procent.

Drabbar många äldre

Så skyddar du dig mot id-stöld

Riv sönder papper som innehåller personuppgifter innan du kastar dem i soporna.  

Lås brevlådan om du får din post i en brevlåda som andra kan komma åt. Är du bortrest, be någon tömma den åt dig eller lagra din post hos Posten.

Var smart i sociala medier. Var försiktig med vilka personliga uppgifter du lämnar ut i exempelvis sociala medier. Använd inte ”enkla” lösenord som namnet på hunden eller din partner.

Det är också viktigt att du själv skyddar dig genom att ha aktiv brandvägg, virusskydd, spamfilter och filter mot nätfiske.

Skaffa bra lösenordsvanor. Skydda varje konto med ett eget unikt lösenord. Om ett av dina lösenord läcker ut kommer dina andra konton vara skyddade. Använd gärna tvåstegsverifiering för extra skydd.

Kontrollera kontoutskrifter. Gå igenom dina kontoutdrag så du ser om det har skett någon okänd transaktion. Var också observant på att du får dina förväntade fakturor regelbundet.

Skydda personnumret. Lämna inte ut ditt personnummer om det inte behövs.

Se upp med e-post. Öppna eller svara inte på e-post om du inte vet vem den kommer från. När du går in på din banks hemsida, skriv hellre in hela adressen själv än att använda eventuell länk.

Källa: Dina försäkringar.

Bedrägerier genom social manipulation står för en femtedel av de anmälda bedrägeribrotten och har ökat med 43 procent. Mer än hälften av de drabbade är över 65 år gamla. 

Bedrägeribrott är generellt svåra att utreda, klaras relativt sällan upp och länge har det varit svårt att få ekonomisk ersättning. Men för ett år sedan kom en dom från Högsta domstolen som ökat konsumenternas chans att få tillbaka pengarna efter ett kort- eller bankbedrägeri.

Den som upptäcker obehöriga transaktioner från kontot bör genast ta kontakt med sin bank. 

– Det första du ska göra är att kontakta banken och omedelbart spärra alla dina konton samt reklamera transaktionen. Kontakta sedan polisen och gör en polisanmälan. Banken utreder händelsen och om de anser att det handlar om en obehörig transaktion finns det möjlighet att få ersättning. Om du nekas ersättning kan du lämna in ett klagomål och begära att de omprövar beslutet. Om banken inte ändrar sitt beslut går det att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, eller att driva vidare i allmän domstol, säger Mia Winberg. 

Mia Winberg påpekar även att det i vissa fall finns möjlighet att få stöd genom sitt försäkringsbolag när det gäller ID-stöld. 

29 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng