Meta: Kom till kontoret eller bli av med jobbet

Meta Distansarbete

Foto: Adobe stock

I juni annonserade Meta att dess medarbetare förväntas närvara på kontoret tre dagar i veckan. Nu går man ett steg längre och meddelar att bolagets chefer ska säkerställa att de anställda kommer in, och att upprepad vägran kan resultera i att medarbetare förlorar jobbet.

I en intern post skriver bolagets HR-chef, Lori Goler, att samtliga medarbetare som tillhör ett fysiskt kontor förväntas arbeta på plats minst tre dagar per vecka. Detta kommer att granskas av företagets chefer via månadsuppföljningar, och för den som inte följer policyn väntar disciplinära åtgärder och vid upprepat misskötande potentiellt uppsägning. Detta rapporterar Business Insider.

Antingen eller, och prestationsbaserat

De nuvarande kraven på närvaro gäller inte medarbetare som anställts för roller helt på distans. För att rättvisegöra policyn kommer övriga medarbetare att kunna ansöka om att få jobba helt på distans, förutsatt att de har fått positiva utlåtanden om sin prestation under minst 18 månader. Vid en sådan ansökan kommer inte Meta att stå för kontorsplats, och den anställde ska inte vistas på kontoret mer än 4 dagar på två månader. Detta enligt samma memo från Goler i Metas interna diskussionsforum.

Detta är det senaste steget i Metas närvaropolicy, som är en tvärvändning från bolagets utlåtanden i början av pandemin. Det går också emot ett uttalande från Zuckerberg i mars 2022, då han menade att mer än hälften av personalstyrkan skulle kunna jobba distribuerat och på distans i slutet av årtiondet. Något som bland annat skulle möjliggöras genom Metas metaverse-satsningar.

22 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese Bengtnerarbetsplats

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng