Mer än hälften av Sveriges elever har fuskat med AI

Prov I Skolan

Foto: Adobe stock

Mer än varannan elev, närmare bestämt 55 procent, har använt AI för att fuska i sitt skolarbete. Samtidigt säger bara en tredjedel av de studerande att deras skola har regler kring hur man får använda AI. Det visar en ny undersökning från Ungdomsbarometern. 

I Ungdomsbarometerns undersökning Back2School deltar ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-24 år. Undersökningen visar att generativ AI slagit igenom kraftigt bland de unga i år, 75 procent har använt det i något sammanhang. 

Av unga som har använt AI i skolan har 55 procent nyttjat det på ett sätt som de inte tror är tillåtet för att lösa en skoluppgift. Bara en tredjedel av de studerande anger att deras skola har regler kring hur man får använda AI i skolarbetet. 

Planera matlagning och träning

I skolan nyttjas artificiell intelligens bland annat för att söka efter information, och få hjälp med att skriva texter. Utanför skolan används det bland annat för att planera matlagning och träning, få filmförslag, hitta aktiviteter i närområdet och få tips på hur man ska kommunicera med andra. 

– Det är uppenbart att AI har slagit igenom på bred front under året. Och användningsområdena är många. Allt från skoluppgifter till att få filmtips till kommunikationsrådgivare. Vi kommer att följa utvecklingen och se hur unga använder AI och vilken inverkan det får i deras liv. Redan nu är det uppenbart att skolan behöver hitta ett sätt att hantera hur AI används, säger Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern. 

29 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonAI

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng