Linkedin-rapport: Så förändrar generativ AI vår arbetsmarknad

Linkedin Chatgpt

En ny Linkedin-rapport om AI visar att mycket har skett på området på kort tid. Att man innehar AI-kompetens nämns av nio gånger fler personer idag än för några år sedan. Dessutom bedömer 47 procent av företagsledare att AI kommer att öka produktiviteten under 2024. Men allt är inte teknik, enligt rapporten innebär AI-utvecklingen att social kompetens också blir en ännu viktigare egenskap framåt. 

Linkedins taxonomi, eller klassificering, av olika yrken och kompetenser omfattar 121 olika AI-kompetenser. Bland dem maskininlärning och naturligt språk. Rapporten Future at Work – AI at work utgår från en analys av hur nätverkets 950 miljoner medlemmar har använt dessa på sina meritförteckningar.

Resultatet visar att i juni 2023 angav nio gånger fler personer att de har AI-kompetens, än vid en tidigare mätning i januari 2016 när alla länder räknas ihop.

Det finns också en annan typ av efterfrågan från arbetsgivarna idag och den förändring som har skett på bara några månader. I engelskspråkiga platsannonser nämns nya AI-teknologier som ChatGPT och GPT hela 21 gånger oftare idag än i november 2022.

Sverige mitt i startfältet

Det finns stora regionala skillnader i hur AI-kompetens efterfrågas respektive läggs in på cv:t. Utvecklingen går fortast i Singapore, Finland, Irland, Indien och Kanada.

Här drivs utvecklingen av fler branscher än tech, bland dem återfinns även finansiella tjänster, detaljhandel och utbildning. Bland de 25 länderna i rapporten ligger Sverige i mitten av startfältet när det gäller hur AI-kompetens efterfrågas respektive anges som merit.

Precis som vid alla stora teknikskiften i historien kommer generativ AI förändra innehåll och förutsättningar för en lång rad yrken och arbetsuppgifter. Enligt 92 procent av amerikanska chefer och företagsledare kommer AI att förändra arbetslivet för många, men det innebär inte att arbetstillfällen försvinner. I stället blir andra färdigheter, och här nämns speciellt social kompetens, ännu viktigare än tidigare.

2024 ödesår för AI

Enligt rapporten kommer 2024 att bli ett viktigt år för generativ AI inom USA:s näringsliv. Hela 47 procent av företagsledarna bedömer att AI kommer att öka produktiviteten, och 44 procent kommer att öka användningen av AI under det närmaste året.

När Linkedins forskare tittar på hur generativ AI kan komma att förändra innehållet i olika arbetsuppgifter blir listan snart lång. Forskarna fann minst 500 olika kompetensområden där generativ AI (GAI) kan minska förekomsten av monotona arbetsuppgifter. För industrin och affärsvärlden skulle GAI kunna ta över mer av den finansiella rapporteringen och av dataanalysen.

Inom utbildningsväsendet kan GAI bli en tillgång för lektionsplanering, schemaläggning och lärarutbildningar. Teknikbranschen skulle kunna använda AI mer för bland annat mjukvaruutveckling och datavetenskap.

För alla som känner lite AI-skam kan det vara skönt att veta att de färdigheter som amerikanska arbetsgivare efterfrågar mest just nu är flexibilitet, yrkesetik och förmåga att ta eget ansvar, enligt Linkedins rapport.

25 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldAIFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng