Leverantörskrav och it-återvinning ger mer hållbara kommuner

Klimatmål måste konkretiseras även bland Sveriges kommuner. Det menar Anders Siljeholm, it-chef för SML-IT, som samlar kraften i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Den gemensamma it-organisationen har både skärpt sina miljökrav och återvinner eller återanvänder numera all gammal it som finns i kommunernas drygt 100 lokaler. 

– För något år sedan antog kommunpolitikerna de klimatmål som är de globala klimatmålen i Agenda 2030. Och nu börjar det bli verkstad av de löftena som politiken gjorde i förra mandatperioden. Det går framåt och vi arbetar med hur vi faktiskt ska uppnå säkrare samhällen, friskare människor, med mera. Detta måste konkretiseras ned och bli effektmål i kommunerna, så att vi kan ta reda på vad varje insats ger för effekt, säger Anders Siljeholm, it-chef, SML-IT, en gemensam it-organisation för kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil.

– Specifikt för it handlar det om återbruk och återvinning. För 20 år sedan pratade vi om att jordartsmetallerna inte kommer att utvinnas i gruvor, utan de kommer att utvinnas i städer genom återvinning. Nu är vi en bra bit på väg mot det.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Källa: Regeringen.se

Vad är det som säger att vi är så nära just nu?

– Jag tror att diskussionen om den globala uppvärmningen och diskussionen allmänt bland ungdomar som växer upp nu handlar om att ta hand om sina saker på ett annat sätt. Sedan tror jag också att det ekonomiska läget gör att det sätts en annan press på att återvinna och återbruka så mycket som möjligt. Mentaliteten kring att slösa och slänga börjar förändras.

Återvinningsstationer, är det något ni har börjat titta på i era tre kommuner?

– Ja, det har vi. I våra kommuner har vi 107 kommunala fastigheter i vilka det finns otaliga tekniska prylar som köpts in genom åren, och om de inte felaktigt slängts på soptippen har de blivit kvar i lådor och annat. Nu tittar vi på hur vi ska få till återvinningsstationer för de här större fastigheterna för it-utrusning som inte används, men som kanske kan användas på andra ställen om det inte ska återvinnas. För tekniken idag håller ju betydligt längre än vad den gjorde för 10-15 år sedan. 

Du nämnde att hållbarhet börjar bli mer konkret. Ställer kunder högre krav nu på leverantörer?

– Vi gör det i alla fall. På den senaste upphandlingen har jag ett krav på att leverantören ska vara ISO 14001-certifierad. De ska ha ett miljömål och en miljöpolicy, och en strategi för hur de driver sitt miljöarbete. Ju fler kunder som har detta som ett skallkrav i sina upphandlingar, desto högre blir kraven på leverantörerna att de verkligen tänker i de här banorna, och certifierar sig. Annars får de inget sålt och går i konkurs. Vi som konsumenter och kunder kan faktiskt driva detta åt det håll vi vill.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier.

Källa: Wikipedia

– Dessutom har vi gått med i 100-procentklubben på Atea, och skickar gammal it dit. Genom det får vi Power BI-rapporter som visar hur mycket vi minskat vårt klimatavtryck, uttryckt i hur många varv det motsvarar för en Volvo V40 som kör runt jorden. Framförallt är det ett roligt och konkret sätt att visualisera det på. 

Avslutningsvis, var är ni om 18 månader i ert hållbarhetsarbete?

– Nu har vi påbörjat ett arbete med klimatstrateger som finns i våra olika kommuner, så att de tillsammans med våra it-strateger kan titta på vad vi kan göra för att minska vårt klimatavtryck. Vi behöver titta på vad vi kan göra här och nu, vad gäller exempelvis våra återvinningsstationer. Men om ett och ett halvt år är jag övertygad om att vi kan börja ta emot it-utrustning även från allmänheten och öka medvetenheten hos våra medborgare. Då vet de att kommunen tar emot deras utrustning på ett säkert och certifierat sätt.

21 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonhållbarhetFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng