Internetbehandling kan minska självskadebeteenden bland unga

Ung Kille Med Händer Över Huvud

Foto: Adobe stock

Självskadebeteende hos unga innebär lidande och ökar risken för självmord. Nu har forskare vid Karolinska Institutet undersökt om behandling över internet kan minska självskadebeteendet. Studien tyder på att behandlingen har mycket god effekt.

– Behandlingen bygger på teorin att om du lär ungdomar mer effektiva strategier för att hantera sina känslor kommer de inte längre ha samma behov av att skada sig själva. Våra resultat tyder på att det antagandet stämmer, säger forskaren Johan Bjureberg vid Karolinska institutet.

Resultat som håller över tid

Internetbehandling, där ungdomar lär sig hantera svåra känslor, kan vara ett effektivt komplement till vanlig vård. När forskarna nu utvärderar effekterna av internetbehandlingen för de 166 ungdomarna i studien, ser man goda resultat.

Internetbehandlingen som tillägg till reguljär vård resuterade i en 82-procentig minskning av självskadeepisoder och andra destruktiva beteenden.

Även efter behandlingen fick ungdomarna bättre förmåga att hantera sina känslor och ökad funktionsnivå. Nu hoppas forskarna att fler regioner ska erbjuda internetbehandling, bland annat för att det är en tillgänglig behandling som inte kräver resor till en mottagning.

18 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldvård

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng