Så ska Icas nya AI halvera matsvinnet

Ica Ai Minskar Matsvinn

Daniel Özer, Ica-handlare på Ica Nära Vallby (t.h.). Foto: Mostphotos, Ica

Ica Nära Vallby i Västerås har börjat använda en AI-robot som fungerar som en analys- och rekommendationsmotor. Med AI:n ska varor undvika att passera bäst före-datum och på sikt kan den minska Icas matsvinn med upp till 50 procent. 

AI:n arbetar utifrån butikens datakällor såsom prognoser, försäljning, kampanjer och svinnstatistik. AI:n analyserar både historiska data som den har tränats på samt data som genereras löpande i butiken. Baserat på informationen ges sedan realtidsrekommendationer till medarbetarna i butiken. 

Rekommendationerna handlar exempelvis om hur man kan arbeta med sortimentet, hur mycket en specifik vara ska prissänkas eller vad som kan användas i butikens egenproduktion av till exempel färdigrätter, säger Daniel Özer, Ica-handlare på Ica Nära Vallby, och fortsätter:

 Fokuset ligger på att undvika att varor passerar sitt bäst före-datum och blir till matsvinn. Med AI:n kan vi minska vårt svinn med upp till 50 procent.

AI-roboten gör nytta både för butiken, medarbetarna och för kunderna, enligt Daniel Özer. För butiken ligger USP:en i att man får hjälp att hålla reda på sortimentet samt att butiksdriften effektiviseras genom att hela flödet är digitalt och datadrivet. Detta ska generera mer träffsäkra beslut och göra att personalen kan lägga mer tid på att möta kunder. 

Det har hjälpt våra medarbetare något enormt. Det går snabbare och smidigare att utföra våra dagliga rutiner, vi får bättre koll i vårt arbete med att undvika matsvinn och det blir lättare att identifiera sortiment som inte presterar. Vi får dessutom mer tid till att utveckla butiken, för att komma i tid till framtiden.

För kunder handlar nyttan snarare om att de alltid möter ett färskt och uppdaterat sortiment, och de får ännu fler erbjudanden kopplade till “ät snart”-kampanjer. Därtill får de mer tid med personalen i butiken och vara med och rädda matsvinn. 

Vilka utmaningar har ni stött på vid införandet?

För AI generellt och specifikt när man jobbar med en samarbetspartner, likt vi gjort med Whywaste, krävs det en hel del analys och förberedelser av data. Att säkerställa att vi tolkar och hanterar data med samma logik. Men allt detta har vi löst enligt ordinarie projektplan, säger David Hedlund, X-Lead på Icas innovationshub Icax. 

I butiken har vi inte haft några större utmaningar. Vi hade några kortare förberedelser med ett utbildningstillfälle för personalen. Mycket hänger på att tekniken och applikationen är live varje dag, och det har fungerat utmärkt hittills, säger Daniel Özer. 

Ett samarbete mellan Whywaste och Icas innovationshubb

AI-tjänsten som Ica använder har utvecklats via ett samarbete mellan Whywaste och Icax (Icas innovationshub), och den har testats och utvecklats via pilotbutiker. Men utvecklingen är inte slut än utan Ica kommer att fortsätta att testa nya funktionsområden framåt. 

Vi har redan flera tankar och idéer om hur tjänsten kan utvecklas framåt. Som exempel kommer vi på Ica få tillgång till ännu mer detaljerade data baserat på hur butikerna arbetar i tjänsten. Detta gör att vi än bättre kan förstå vad som ger upphov till matsvinn och hur vi kan förebygga det framåt. Men fokus den närmaste tiden är att rulla ut tjänsten i större skala i fler Ica-butiker, baserat på lokala behov, säger David Hedlund. 

Det är ingen tvekan om att AI har en potential att påverka Ica på alla nivåer.

Vi ser även flera utvecklingsmöjligheter med AI inne i butiken. Bland annat kan man ha “mikro-lokalt” anpassade erbjudanden, automatisera “hål i hyllan”, och lära sig mer om sortiment och produkter man bör addera till sin butik utifrån demografiska förutsättningar. Det finns oändliga möjligheter och vi har bara börjat snudda vid potentialen, säger Daniel Özer. 

 Hur tror du att AI kan utveckla Ica på sikt?

Det är ingen tvekan om att AI har en potential att påverka Ica på alla nivåer. Den snabba utveckling vi har sett nu inom AI och kanske framförallt generativ AI har också inneburit en demokratisering av tekniken och gjort AI tillgängligt på ett helt annat sätt. Vi ser att AI kan hjälpa till att utveckla Ica på flera sätt; bland annat med effektivisering, automatisering och optimering av interna processer, nya affärsmodeller och nya gränssnitt mot kund.

23 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng