Från mätpunkter till presentation – Abdon Foods stora utmaning

Michael Jörgensen, Abdon Food. Foto: Fredrik Kron/Voister.

Det är en sak att mäta och samla på sig så mycket data det bara går. Men hur ska denna data bearbetas och presenteras för verksamheten på bästa sätt? Den utmaningen står it-chef Michael Jörgensen på Abdon Food just nu inför. Att hitta ambassadörer ute i organisationen som kan hjälpa till att identifiera rätt verktyg för framtiden kommer att vara avgörande.

Vi har jobbat med OT och it i cirka ett och ett halvt år. Vi har samlat in data och börjat mäta och nu ska vi istället börja veta. Då kommer utmaningen: Vad ska vi göra av all information som vi har samlat in? Och hur ska vi göra den lättillgänglig för de som konsumerar den? Detta för att de ska kunna förstå sin roll i vad de kan få ut av lösningarna, säger Michael Jörgensen, it-chef, Abdon Food.

Så datan finns, och nu ska den omsättas i verksamheten?

Ja, precis. Från medarbetare på golvet upp till ledningen ska samtliga titta på och använda datan. Vi försöker hitta ett verktyg som passar för alla, där man kan presentera och gräva ur bitar för respektive målgrupp. På så sätt slipper vi ha tre, fyra olika verktyg med olika inloggningar, kopplingar och arbetssätt. Vi vill göra det enkelt för hela vår organisation att titta på samma ställe, på samma data. 

Vad ställer det för krav för er på it? 

Det gäller att identifiera nyckeltal: Vad är det vi behöver presentera för att man ska kunna se nuläge och förändringar ute i verksamheten? Det gäller att hitta rätt sorts presentationer och hur man ska måla upp detta. Det är nog den största utmaningen. Därutöver gäller det att göra det lättillgängligt. Oberoende av var medarbetaren är någonstans, ska personen kunna nå rätt information. Det spelar ingen roll om det är via telefon, dator, platta, på fabriken eller på resande fot. 

Kan ni hitta ambassadörer ute i verksamheten som kan hjälpa er att få ut budskapet?

De finns ju, och de märker jag av när jag är ute och träffar verksamheten. Det är lätt att se att vissa har kommit långt. De har ett starkt intresse, men kanske inte all kunskap. Då är det vår uppgift att hjälpa dem få rätt kunskap. Då kan de ta ett kliv upp och jobba mer med it ute i verksamheten. Så fort vi har identifierat dem gäller det för oss att spendera tid med dem och hjälpa dem vidare. Då kan vi få utväxling på arbetet. 

Vad är det för utväxling du ser? 

Det är de som är ögonen och öronen där ute; det är de som direkt ser ifall något fallerar i produktionen, eller om något skulle kunna göras bättre. De kan se det direkt, och förmedla budskapet till oss så att vi kan göra något åt det. 

Hur ser Abdon Food annorlunda ut, med hjälp av det här arbetet, om 18 månader? 

Då är vi väldigt snabbrörliga. Direkt när vi ser något fel kan vi agera och göra förändringar på väldigt kort tid. Ett exempel: En operatör sitter med sin platta, ser något som händer, rapporterar upp till oss, vi tar ett beslut och genomför. Därefter kan operatören direkt se huruvida förändringen blev bra.  

11 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng