Distansarbete högt på missnöjda svenskars önskelista

Microsoftteams Image

Adobe Stock

Det råder sura toner på den svenska arbetsmarknaden när effekterna av inflation och skenande priser blivit kännbara. En stor del svenskar är missnöjda med sin arbetsplats och bara en av fem trivs i dagsläget mycket bra. Det visar en ny undersökning från YouGov, på uppdrag av Workspace Recruit.

Anledningar till att man inte trivs på jobbet är i de flesta fall lön (en tredjedel), bristande utvecklingsmöjligheter (29 procent) och arbetsrelaterade aspekter såsom kultur, ledning och chef (en fjärdedel). Bekvämlighet och krav på distansarbete kvarstår som önskvärt bland svenska arbetstagare, även efter pandemin. Detta syns bland annat i anledningar att man inte trivs på sin nuvarande arbetsplats; 20 procent anger att man bor för långt ifrån jobbet och 17 procent att de är missnöjda för att de saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Hela 23 procent svarar att de inte trivs med sina kollegor. Som jämförelse är det bara tre procent som upplever en för hög grad av hemmajobb och endast 5 procent tycker att de har för lite kontakt med sina kollegor.   

Jobbkandidaternas önskemål känns igen av de rekryterande chefer som svarat på undersökningen. 53 procent anser att flexibel arbetstid är en av de bästa förmånerna att locka kandidater med, och distansarbete kommer så högt som på tredjeplats (38 procent) efter lön (48 procent). Även här får de sociala aspekterna på foten; saker som företagsresor, gruppaktiviteter och teambuilding hamnar långt ned på listan över vad som används för att attrahera kandidater.

Ekonomin får många att stanna kvar

Samtidigt som kravlistan från potentiella kandidater är lång har också oron ökat på arbetsmarknaden. En fjärdedel oroar sig för att bli av med sitt jobb redan de närmsta åren, och störst är oron bland åldrarna 18 till 39 år. Den ekonomiska kopplingen är stark genom hela undersökningen, bland annat har andelen som skulle byta jobb på grund av högre lön klättrat från 43 procent år 2022 till 57 procent i år. Ändå stannar mer än var tionde svensk kvar på sin arbetsplats, oavsett missnöje, för ekonomisk trygghet.

28 augusti 2023Uppdaterad 10 april 2024Reporter Therese Bengtner

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng