Dataläckor inom vården ökar med 56 procent

Sjukhus Patient

Foto: Adobe stock

Enligt en ny rapport uppger 95 procent av it-ansvariga i svenska vårdverksamheter att de har haft en eller flera datasäkerhetsincidenter sedan 2021. 63 procent av dataintrången var interna dataläckor. I takt med att vården fortsätter att digitaliseras blir utmaningarna för vårdsektorns it-avdelningar allt större.

– Säkerhetsincidenter i vårdsektorn får långt allvarligare konsekvenser än de monetära och rättsliga följderna. Brister det i säkerheten finns risk att känslig patient- och personalinformation läcker ut, dessutom riskerar förtroendet mellan patienter och vårdgivare att urholkas, säger Stefan Spendrup, Väst- och Nordeuropachef på SOTI, som publicerat rapporten.

Enligt rapporten uppger 95 procent av de tillfrågade it-ansvariga i den svenska vårdsektorn att deras verksamhet har haft minst ett dataintrång sedan 2021. 68 procent hade haft externa intrång eller drabbats av DDoS-attacker. 63 procent uppger att de dessutom haft interna säkerhetsincidenter de senaste två åren. Enligt rapporten har oavsiktliga läckor ökat med 56 procent.

Utvecklingen går hand i hand med de senaste två årens kontinuerliga ökning av smarta telefoner, bärbara datorer och surfplattor, skrivare, och datorer på vagn inom vården.

Föråldrad teknik en säkerhetsrisk

Samtidigt uppger 64 procent av respondenterna att de inte kan upptäcka nya enheter som kopplas upp på nätverket, ge distanssupport eller få detaljerad information om enheternas status på grund av föråldrad teknik och system i verksamheten.

Nästan en av tre håller med om att föråldrad teknik i deras verksamhet exponerar dem för säkerhetsrisker.  

– Om inte it-avdelningen har möjlighet att hantera och kontrollera verksamhetens alla enheter och teknik direkt, ökar risken för datasäkerhetsproblem. Saknar dessutom it-avdelningen ordentlig överblick och möjlighet till underhåll, kan krånglande enheter och kompatibilitetsproblem ställa till ordentliga problem i kritiska vårdprocesser och leda till att personalen inte kan ge patienterna bästa möjliga vård, säger Stefan Spendrup. 

21 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng