AI-råd och utbildning – två nya uppdrag ska föra Kommunsverige framåt

Erik Slottner Västerås Stadshus

Civil- och digitaliseringsminister Erik Slottner. Foto: Mostphotos, William Persson/Regeringen.se

Ett nytt AI-råd har fått i uppdrag att ta fram rekommendationer för att accelerera AI-utvecklingen inom Sveriges kommuner. Samtidigt får tre myndigheter regeringsuppdraget att utbilda kommuner inom AI i socialtjänsten. 

Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla kommunernas AI-kompetens så att socialtjänsten kan använda tekniken på bästa möjliga sätt.

Civil- och digitaliseringsminister Erik Slottner kommenterade uppdraget:

– AI är ett verktyg med stor potential att kunna förbättra samhället och möta framtidens behov av bland annat vård och omsorg. Genom att erbjuda stöd till kommuner för deras användning av AI inom socialtjänsten kan de få bättre förutsättningar till en mer effektiv användning av ny teknik. 

AI-råd för snabbare utveckling

I samma veva går 12 representanter från landets kommuner samman i ett AI-råd. Rådet ska rekommendera en rad initiativ som ska stärka kommuners förmåga att använda AI. Arbetet leds i samverkan mellan AI Sweden och SKR. 

– Vi börjar nu på allvar se vilken potential AI har att bidra till välfärdens utveckling, samtidigt som det finns ett behov av att identifiera vilka förutsättningar som behöver komma på plats och vilka risker som behöver hanteras för att öka Sveriges förmåga till hållbar omställning. Vägen framåt är tillsammans i bred samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Med AI-rådet är en viktig pusselbit på plats, säger Ola Odebäck, avdelningschef ekonomi och styrning, SKR.

Vinnova finansierar projektet som kallas Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Det finns två övergripande mål med arbetet:

 1. Identifiera och prioritera tillämpningsområden, behov och strategiskt relevanta frågor för ökat värdeskapande med AI i Sveriges kommuner.
 2. Ta fram rekommendationer på konkreta initiativ som främjar värdeskapande med stöd av AI i kommunal sektor.

– Vi ser ett stort behov av att fler kommuner på allvar kommer igång med användningen av AI, och att man gör det på ett sätt som skapar förutsättningar för att lära av varandra och samtidigt driver viktiga frågor gemensamt, säger Fredrik Weisner, områdesledare digital omställning på Vinnova.

Rådets tolv ledamöter är:

 • Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef, Kristinehamn
 • Anna Bengtsson, digitaliseringsledare, Herrljunga/Vårgårda
 • Stefan Eriksson, utvecklingsledare digitalisering, Gagnef
 • Iwona Carlsson, digitaliseringschef, Kungsbacka
 • Birgitta Zaar, kontorschef socialtjänsten, Värmdö
 • Frédéric Rambaud, digitaliseringsstrateg, Strängnäs
 • Fredrik Edholm, digitaliseringsstrateg, Skövde
 • Mathias Andersson, datavetare/AI-ledare, Helsingborg
 • Mårten Lindskog, AI-samordnare, Stockholm
 • Fredrik Hallgren, utvecklingsledare AI, Göteborg
 • Jari Koponen, programansvarig Handlingsplan för digitalisering, Sundsvall
 • Torbjörn Svedung, CDO/CISO, Mellerud

24 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng