92 procent av datacenterbyggen försenas – så påverkas Sverige

Futuristiskt Datacenter

Foto: Mostphotos

Brist på kompetens är ett stort hot mot en grönare energiförsörjning för datacenter, och hela 92 procent av datacenterbyggen blir försenade. Det visar en ny rapport från Aggreko. Branschorganisationen SDI menar att förseningarna kan få negativa konsekvenser för Sverige. 

– En exponentiell ökning av den globala internetanvändningen, i kombination med ökningen av högpresterande datorer, innebär att efterfrågan på nya datacenter kommer att öka snabbt. Att kunna hantera detta tycks vara avgörande, inte bara för datacenterområdet, utan för hela Europas vidare ekonomiska tillväxt, säger Billy Durie, chef på Aggreko, som har publicerat en rapport om utmaningarna med att bygga datacenter i Europa.

Enligt rapporten Uptime on the Line behöver en majoritet av byggföretagen förlänga projekteringstiden på grund av försenade leveranser av olika typer av material.

Hinder mot grönare metoder

Bara åtta procent av företagen som deltog i undersökningen har upplevt att byggprojekten löper helt enligt plan. Voister har pratat med Pär Åberg, ordförande för branschorganisationen SDI (Swedish Datacenter Industry) om utvecklingen. 

– För att tackla detta måste Sverige och byggindustrin överväga flera steg. Genom att diversifiera leverantörer och materialkällor kan tillgängligheten öka och sårbarheten för störningar minska. Dessutom kan datadriven prognos och lagerstyrning via datacenter hjälpa till att förutse behov och optimera lager. Genom samarbete med myndigheter, branschorganisationer som SDI och andra industrier kan logistiken effektiviseras för att snabbt anpassa sig till globala förändringar, säger han.

Kan få negativa konsekvenser för Sverige

Att en såpass stor del av alla datacenterprojekt blir försenade kan få riktigt negativa konsekvenser för Sverige, menar Pär Åberg.

– Förseningarna kan leda till avbrutna datacenterprojekt i Sverige, vilket är mycket allvarligt. Det kan resultera i ökade kostnader, negativ påverkan på kundrelationer och begränsa branschens förmåga att hantera den snabbt växande datatrafiken och datahanteringen. Det kan även göra det svårare att genomföra den gröna digitala omställningen som är så viktig för klimatomställningen.

Med en ökad press på att bygga med låga koldioxidutsläpp har rapporten också utforskat vad som hindrar branschen från att införa gröna metoder. Här anses brist på kompetens vara en av de främsta utmaningarna för att införa förnyelsebar energi under byggfasen i varje tillfrågad region, utom i Frankrike.

I undersökningen deltog 700 konsultföretag inom datacenter med verksamhet i Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Norge och Sverige.

22 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöld, Fredrik Adolfssondatacenter

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng