1177 vill vara kompisen att hålla i handen genom hela livet

Idag finns mycket information om barn, men inte för barn, på 1177. Det här vill Inera ändra på genom att ta vara på goda initiativ från exempelvis Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Med en tydlig målbild, bra övergångar från ung till vuxen i informationsflödet och lika villkor för alla invånare i landet hoppas Lennie Lindberg, sektionschef Inera, att 1177 ska bli en kompis att hålla i handen från barnsben till äldre dagar. 

– Det finns väldigt mycket information om barn på 1177, men problemet är att det inte finns lika mycket information som riktar sig till barn. Mot bakgrund av att vi dessutom har en lag om att vi ska följa barnkonventionen, behöver vi kanske se till att uppfylla rätten som barn har om att få information om hälsa, vård och omsorg, säger Lennie Lindberg, sektionschef, Inera.

Vilka är de största utmaningarna kopplat till barns integritet och ur vårdnadshavarens perspektiv?

– Barnets integritet är ju en fråga som är jätteviktig. Den måste vi värna på alla sätt. Det kan ju vara så att barn som är i mellersta tonåren inte vill delge sina vårdnadshavare all information. Man kanske har varit på en ungdomsmottagning eller fått sitt första recept på p-piller.

– Men vi ser också att det kan finnas ett behov för någon slags övergångsperiod, där barn och vårdnadshavare har gemensam tillgång till olika typer av tjänster och information om barnets hälsa, så att barnet kan vaggas in lite grann och lära känna 1177.

Vad händer i regionerna som ska applicera det här?

– Det finns jättemånga regionala initiativ och det finns mycket bra information inför vårdbesök som regioner själva tagit fram. Problemet är ju att det kanske inte blir likvärdigt mellan regionerna. Vi vill ju att alla invånare i Sverige ska få vård och information om vård på lika villkor. Där är vi inte riktigt idag. Tillsammans med regioner som tagit fram initiativ till Inera ser vi att vi skulle kunna göra 1177 också till en plats för barn, och inte bara om barn.

Vilket är nästa steg?

– Förutom den utredning som vi gör nu har vi en väldigt välbesökt sajt, umo.se, som riktar sig till unga mellan 13 och 25 år. Den handlar mest om sex, hälsa och relationer. Det lilla barnet har alltså inte så mycket information att tillgodogöra sig idag, medan du som tonåring har mycket att hämta på umo.se och sedan får ta del av information riktad till vuxna på 1177. Så det finns ett glapp. Unga på umo.se skulle kanske behöva lite mer information om hälsa överlag, och vi skulle kunna sy ihop det där lite bättre; så att 1177 och UMO kan bli kompisen från barnsben till äldre dagar.

Om du får sätta en modig målbild för 2025, var är ni då?

– Då tror jag att vi vet vart vi ska. Vi har börjat gå så sakteliga. Vi börjar med att ta tag i de initiativ som kommer från bland annat Västra Götalandsregionen och Region Skåne, och försöker bryta ner dessa för att skapa en konkret målbild som vi kan arbeta mot.

16 augusti 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese Bengtnerit i vårdenFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng