IMY: Sluta använd Google Analytics

Imy Google Analytics

Foto: IMY, Adobe stock

IMY har granskat hur fyra bolag använder Google Analytics för besöksstatistik. Två av bolagen ska nu betala sanktionsavgifter på 12 miljoner kronor respektive 300 000 kronor eftersom de, enligt IMY, överför personuppgifter till USA. Myndigheten säger vidare att besluten kan ge vägledning för andra organisationer som använder statistikverktyget.

– Genom att IMY har beslutat i dessa ärenden samtidigt, tydliggörs vilka krav som ställs på tekniska skyddsåtgärder och övriga åtgärder vid överföring av personuppgifter till tredjeland, i detta fall USA, säger Sandra Arvidsson, jurist på IMY.

IMY har granskat hur Cdon, Coop, Dagens Industri och Tele2 använder Google Analytics. Granskningarna bygger på klagomål som kommit från None of Your Business (NOYB), en intresseorganisation grundad av Max Schrems. Klagomålen gör gällande att företagen överför personuppgifter till USA, vilket strider mot GDPR.

IMY menar att de uppgifter som överförs till USA via Google Analytics de facto är personuppgifter, i och med att de kan sammankopplas med övriga unika uppgifter som överförs. Därtill menar Integritetsskyddsmyndigheten att skyddsåtgärderna som bolagen vidtagit inte är tillräckliga för att säkerställa en skyddsnivå som motsvarar den som garanteras inom EU/EES.

Sanktionsavgifter mot två bolag

Myndigheten utfärdar nu en sanktionsavgift mot Tele2 på 12 miljoner kronor, och Cdon ska i sin tur betala 300 000 kronor. Att endast Cdon och Tele2 erhåller böter beror på att de två bolagen inte vidtagit lika omfattande skyddsåtgärder som Coop och Dagens Industri.

Nyligen har dock Tele2 beslutat sig för att sluta använda statistikverktyget – något som IMY beordrar övriga tre bolag att också göra.

– De här besluten har inte bara bäring på de här fyra bolagen utan kan ge vägledning även för andra organisationer som använder Google Analytics, säger Sandra Arvidsson.

3 juli 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonGDPR

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng