Åtta av tio organisationer drabbade av säkerhetsincidenter

Kontor Medarbetare

Åtta av tio organisationer drabbades under 2022 av säkerhetsincidenter. Detta trots att 85 procent av alla organisationer har ett utbildningsprogram för cybersäkerhet. Det visar en ny rapport från Fortinet.

– Att ha ett effektivt utbildningsprogram är nyckeln till att skapa goda rutiner hos anställda. Att antalet incidenter är så många samtidigt som en klar majoritet menar att man har ett utbildningsprogram tyder på att programmen kanske inte är så effektiva som de skulle kunna vara. Det resulterar i inkonsekvens i hur anställda tillämpar goda metoder för cyberhygien eller att utbildningen inte förstärks tillräckligt, säger Andreas Gotthardsson, Director Systems Engineering på Fortinet i Sverige, i ett pressmeddelande. 

81 procent av organisationer drabbades av skadlig programvara, nätfiske och/eller lösenordsattacker under 2022. Detta trots att 85 procent av organisationerna har ett utbildningsprogram för cybersäkerhet.

Det visar Fortinets rapport 2023 Security Awareness and Training Global Research Brief, där över 1 800 it- eller cybersäkerhetsbeslutsfattare från 29 olika länder deltog.

"Anställda en organisations svagaste punkt, och starkaste försvar"

I rapporten svarar över hälften av företagsledarna att deras anställda fortsatt saknar kunskap om cybersäkerhet. Därtill svarar 90 procent av dem att en ökad medvetenhet om cybersäkerhet hos anställda skulle kunna minska förekomsten av cyberattacker.

– Rapporten understryker att anställda dels kan vara en organisations svagaste punkt, dels dess starkaste försvar. Vi som arbetar dagligen med dessa frågor är medvetna om att det tyvärr finns ett stort glapp mellan vad man bör kunna och vad man faktiskt kan. Just därför är det oerhört viktigt att cybersäkerhet alltmer blir en prioritering för styrelsen och att it-säkerhetschefen får tillräckligt med mandat för att driva området och initiera mer kvalitativa och kontinuerliga utbildningar, säger Andreas Gotthardsson.

6 juli 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng