Ett samarbete med IBM

Turbonomic köper och säljer resurser för dina appars skull

Appar kräver resurser i form av CPU, minne och nätverksresurser. Men eftersom dessa resurser är ändliga, vill det till att rätt app får rätt resurs vid rätt tillfälle. Med IBM Turbonomic automatiseras tillgång och efterfrågan, så att mjukvaruanvändningen optimeras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

– Turbonomic skulle kunna jämföras med ett avancerat förarassistanssystem eller autopilot: Ofta flyter det på, men ibland, exempelvis i upp- och nerförsbackar, behöver kraften optimeras och för att undvika en olycka saktar bilen in automatiskt. På samma sätt finns det tillfällen när det är kritiskt att omfördela lasten i din it-miljö, säger Joakim Tenlén, teknikchef för Automation på IBM.

Hanterar tillgång och efterfrågan

Turbonomic är en lösning från IBM som hjälper användaren att hantera resursfördelningen för alla olika applikationer och programvaror som körs, oavsett var i infrastrukturen de befinner sig.

Denna omfördelning av resurser följer samma principer som de ekonomiska principerna om tillgång och efterfrågan: Vissa applikationer behöver gasa mer vid vissa tillfällen och därmed höjs efterfrågan på minne, CPU och nätverksresurser. Ju fler applikationer, som dessutom är under ständig utveckling, desto viktigare blir det att proaktivt och dynamiskt omfördela resurser i realtid så att tillgången alltid möter efterfrågan, även när behovet fluktuerar.  

För att möta denna utmaning krävs insyn i alla de resurser som styr tillgången, och något som visar hur dessa är relaterade till varandra, så att last slutligen ska kunna omfördelas.

Louise Hazell, Ibm

Louise Hazell, IBM.

Här kliver Turbonomic in.

– Turbonomic analyserar löpande applikationers resursbehov och genererar de åtgärder som krävs för att tillgången ska möta efterfrågan, på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Louise Hazell, teknisk specialist inom AIOPs, IBM, under mötesplatsen IBM Tech Connect i Stockholm.

Prisalgoritm hjälper till

Ekonomijämförelsen är inte bara en metafor. I grunden fungerar Turbonomic genom att infrastrukturen i it-miljön agerar som ekonomiska aktörer som köper och säljer exempelvis minne och nätverksprestanda mellan varandra för att säkerställa drift av de applikationer som för tillfället behöver det mest.

Den prisalgoritm som används försöker hitta en jämvikt i prestanda och effektivitet i miljön, där ”priset” för olika resurser baseras på hur belastad infrastrukturen är.  

– Detta innebär att en virtuell maskin med maximal belastning är ”dyrare” att köpa extra prestanda ifrån, än en som är underanvänd. Resultatet blir att de applikationer som konsumerar resurser från överbelastade ”säljare” kommer flytta till "billigare” infrastruktur med lägre belastning och på så sätt balansera lasten i hela it-miljön, säger Louise Hazell.

Turbonomic analyserar löpande applikationers resursbehov och genererar de åtgärder som krävs för att tillgången ska möta efterfrågan.

Louise Hazell

Abstraktion, analys och automation

Turbonomic kan sägas vara byggd på tre pelare: abstraktion, analys och automation.

Joakim Tenlén, Ibm

Joakim Tenlén, IBM.

Abstraktion innebär att lösningen använder hämtar information från de existerande plattformarna i it-miljön och kombinerar dessa i en gemensam modell. Därefter görs analysen av all data från olika leverantörer och teknologier som finns i det specifika datacentret eller molnet, och åtgärder genereras för att försätta miljön i ett bättre och optimerat tillstånd.

Slutligen behövs automation för att fatta alla de hundratals beslut per minut som det handlar om.

– Jag har arbetat med kunder där vi gjorde en proof of value (POV) och hittade tre terabyte överanvänt minne och lyckades återerövra 80 procent av den CPU-kraft som användes. Detta är åtgärder som kan spara mycket pengar, säger Shahrouz Lahiji, senior AIOPs specialist, IBM, under ett seminarium.

Proaktiv istället för reaktiv

Sammanfattningsvis placerar Turbonomic alltså din it-miljö i ett optimalt tillstånd där prestanda säkerställs samtidigt som resursanvändningen effektiviseras genom en proaktiv, snarare än reaktiv, strategi.

– Den underliggande principen för Turbonomic är inte baserad på traditionell datavetenskap, utan på de enkla principerna om tillgång och efterfrågan. Turbonomics abstraktion och analys garanterar att de genererade åtgärderna är säkra och bra, och automationen säkerställer prestanda för applikationer i realtid och i stor skala, säger Louise Hazell.

21 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock, Ayaan Guled/IBM

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng